Investeren

Voor ondernemers speelt ROM InWest een belangrijke rol in het verkrijgen van investeringen en financiering. Niet alleen door ondernemers met verschillende financiers in contact te brengen maar juist doordat ROM InWest ook zelf in financieringen participeert. Via leningen, converteerbare leningen of participaties. Dit stelt ondernemers in staat hun proposities verder te laten groeien waardoor we gezamenlijk de energietransitie, circulariteit en innovatie verder vorm geven in de regio Noord-Holland.

|
Investeren

Om ondernemers te financieren beheert ROM InWest twee fondsen: het MKB-fonds en het Transitiefonds. Het MKB-fonds richt zich voornamelijk op het stimuleren van hoog-innovatieve proposities binnen het mkb. Het Transitiefonds ondersteunt ondernemers in de energietransitie en overgang naar een circulaire economie. Uiteraard speelt verduurzaming voor beide fondsen een belangrijke rol en vormt de maatschappelijke impact een belangrijke afweging in het beoordelingsproces. 

Naast de belangrijke maatschappelijke rol die de fondsen vervullen, hebben ze ook een financiële doelstelling. Zo moeten beide fondsen voldoende rendabel zijn om de eigen kosten te kunnen opbrengen. Daarnaast zijn de fondsen revolverend. Dat wil zeggen dat de uitgezette gelden opnieuw geïnvesteerd moeten kunnen worden. Investeren doen we altijd samen met andere (private) partijen. Dit is goed mogelijke omdat ROM InWest door veel van deze (private) partijen als een sterke, lange termijn financieringspartner wordt gezien. Op deze manier wordt de totale financiering voor ondernemers vergroot en kunnen meer ondernemers aan financiering worden geholpen. Zo wordt het draagvlak van de maatschappelijke doelstellingen verbreed en ondernemerschap in Noord-Holland gestimuleerd. 

Start een aanvraag

Via Mijn Aanvraag kan je naar het portaal van het fonds waar je een aanvraag wilt doen. Hier kan je een account aanmaken en je aanvraag starten. Na het invullen van het aanvraagformulier kan je deze insturen. Dit kan met een (voorlopig) projectplan. Vul voor je een aanvraag doet eerst de quickscan in om te zien voor welke fondsen je in aanmerking komt. Wil je eerst een gesprek over je plannen, dan heb je nog geen documentatie nodig.

Op basis van een eerste gesprek en een voorlopig projectplan wordt besloten of jouw aanvraag binnen de criteria van het fonds past. Als dit het geval is dan kan je een definitief projectplan indienen. In de algemene voorwaarden wordt duidelijk omschreven wat de fondscriteria zijn en welke documenten nodig zijn voor een voorlopig en definitief projectplan. Tijdens de behandeling van een aanvraag zal de communicatie via het portaal van het fonds verlopen. Bij vragen kun je ook altijd contact opnemen via de website of telefonisch.

Algemene voorwaarden

Welke dienst zoek je?

Ondersteuning bij opschalen

Er zijn meerdere lokale en regionale partijen die zich richten op bedrijven die willen ontwikkelen en groeien. Wij werken samen met verschillende partners zodat jij als ondernemer altijd de juiste ondersteuning ontvangt. Voor het organiseren van opschaling hebben we een groot netwerk en brengen we de juiste partijen samen. Zijn er investeringen nodig? De kennis en het netwerk van ROM InWest helpt om jouw businesscase rond te krijgen en de daaropvolgende financiering.

Samenwerking met expertise

ROM InWest zorgt voor samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheid. Dat doen we in het verlengde van de Amsterdam Economic Board en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Vanuit onze expertise brengen we de juiste partijen samen om innovatie en financiering te stimuleren. Versnippering willen we tegengaan. ROM InWest werkt vanuit een gezamenlijke agenda en biedt toegang tot het volledige ondersteuningsaanbod voor ondernemers in de provincie.

Verkennen/identificeren van marktkansen

Overheden die al samenwerken spreken via ROM InWest hun vertrouwen uit in publiek-private samenwerking. Door risico’s te nemen en te participeren in de fondsen, stimuleren deze overheden de markt voor energietransitie en circulaire economie. Ook zien ze een cruciale rol voor het (innovatieve) mkb in de regionale economie. Zo stimuleren zij private partijen actief op nieuwe markten in te zetten en kansen te benutten.

 

Portfolio

      Investeren
      Life Sciences & Health
Ellogon AI logo los copy

Innovatieve immunotherapie voor effectievere kankerzorg

Hoe is kanker te behandelen? Immunotherapie kán effectief zijn, maar werkt niet bij iedereen. Ellogon gebruikt AI om vooraf ‘geschikte’...
      Investeren

Slimmere in- en verkoopkeuzes op basis van actuele cijfers

Welke dranken genereren de meeste omzet? Laat ik ergens marges liggen? Horecaondernemers tastten altijd in het duister bij dit soort...
      Investeren
      Duurzame energie
UbiOps Logo png (1)

Platform voor AI-toepassingen versnelt maatschappelijke innovaties

UbiOps ondersteunt door middel van van sofware-toepassingen die draaien op kunstmatige intelligentie (AI) startups, scale-ups en mkb-bedrijven die wel AI-software...
      Investeren
      Duurzame energie
supersola-logo-NB

Plug&Play zonnepaneel van Supersola verlaagt drempel voor verduurzaming

Zonne-energie zonder ingewikkelde keuzes. Supersola maakt zonnepanelen die gemakkelijk thuis op een stopcontact kunnen worden aangesloten om deze te gebruiken.

Thema's

ROM InWest focust zich naast energietransitie en circulaire economie op de volgende thema’s voor innovatief mkb.

Hightech

Innovatieve groeimotor van onze economie

Life, science & health

Maatschappelijke uitdagingen te lijf

Creatieve industrie

Flexibele denkkracht en innovatievermogen

Logistiek

Vraag en aanbod in mobiliteit

Agrifood

Op weg naar duurzaamheid en biodiversiteit

Financiële dienstverlening

Verduurzaming (inter)nationale economie

Water

Balans in duurzame en innovatieve oplossingen

Maakindustrie

Investeren in technologische en sociale innovatie

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief