Klachtenprocedure

Bij ROM InWest hechten we sterk aan goede contacten met onze relaties en stakeholders en willen we dat jij volledig tevreden over ons bent. Daarom werken we voortdurend aan de kwaliteit van onze diensten. Mocht iets anders lopen dan verwacht, dan horen we dat graag van je. Zo kunnen we leren van onze fouten en verbeteringen doorvoeren. Meestal blijkt een goed gesprek voldoende om onvrede weg te nemen. Voor het geval dat niet zo is, hebben we een klachtenregeling.

Hoe dien je een klacht in?

Een klacht indienen kan bij onze bestuurssecretaris via onderstaande gegevens. Is je klacht te ingewikkeld voor een mondelinge melding? Stuur hem dan via e-mail of post. Vermeld daarbij je naam, datum, en een zo concreet mogelijke omschrijving van de klacht. Graag ontvangen we naast je  klacht ook een verbetervoorstel.

Koepelplein 1E
2031 WL Haarlem
secretariaat@rominwest.nl
085-0401400


Wat gebeurt er met je klacht?

De bestuurssecretaris bevestigt schriftelijk dat je klacht is binnengekomen en wanneer je een reactie van ons kunt verwachten. We streven altijd naar een reactietermijn van maximaal drie weken. De secretaris bespreekt je klacht vervolgens met onze CEO en informeert je over de conclusies van het onderzoek dat daaruit volgt – inclusief eventuele maatregelen die we treffen.

Alle klachten en de afhandeling ervan worden door ons geregistreerd en drie jaar bewaard.

Stay tuned

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws, verhalen, relevante evenementen en meer.