FAQ

Weet je het even niet meer?

Veelgestelde vragen

Vind hieronder snel en eenvoudig het antwoord op jouw vraag. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Algemeen
Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) werden ooit, op initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, opgericht om de economische achterstand van een regio op te lossen. Inmiddels is die focus verschoven naar het versterken van de regionale en circulaire economie in het algemeen. ROM’s zijn ondernemingen met publieke aandeelhouders, die ondernemers de mogelijkheid bieden om te innoveren, te investeren en te internationaliseren, om hun groei te versnellen. ROM’s zetten zich in om op maatschappelijke thema’s zoals gezondheid, duurzaamheid, voeding en digitalisering voor – en samen met het innovatieve mkb impact te maken. Zo zorgen we voor de duurzame groei van de regionale economie en de werkgelegenheid. Ook ondersteunen de ROM’s ondernemers in tijden van crisis, zoals nu bij de gevolgen van de coronacrisis.
Als ondernemer kun je veel zelf, maar niet alles. Soms heb je ondersteuning nodig, bijvoorbeeld om te kunnen innoveren en opschalen. Die ondersteuning kan ook financiering zijn. Hiervoor heeft ROM InWest geld uit het Transitiefonds (doelkapitaal €100 miljoen) en MKB Fonds voor innovatief mkb (doelkapitaal €60 miljoen) beschikbaar. Ook brengt ROM InWest ondernemers bij elkaar en bieden we advies en begeleiding, meestal vanuit business development. 
De fondsen hebben elk hun eigen focus. Het Transitiefonds richt zich op de energietransitie en de transitie naar de circulaire economie. Het MKB Fonds richt zich op de (overige) economische speerpunten van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Noord-Holland Noord (NHN). Mkb-bedrijven die financiering vragen voor een project binnen de energietransitie worden vanuit het MKB Fonds doorverwezen naar het transitiefonds.

ROM InWest heeft twee (groepen) aandeelhouders. De Nederlandse Staat is voor 49.9% aandeelhouder in ROM InWest. Regionale overheden nemen voor 50,1% deel aan ROM InWest via een gezamenlijke regionale vennootschap. De regionale overheden bestaan uit de provincie Noord-Holland en de volgende gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam en Noord-Holland Noord: Amsterdam, Amstelveen, Alkmaar, Beverwijk, Den Helder, Edam-Volendam, Haarlem, Heemskerk, Hoorn, Hollands-Kroon, Landsmeer, Ouder-Amstel, Schagen Uithoorn, Velsen.

ROM InWest is een private onderneming in de vorm van een besloten vennootschap, maar met overheden als aandeelhouders. De aandeelhouders zijn het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de regionale overheden. Wel werkt ROM InWest zelfstandig en worden beslissingen onafhankelijk genomen.

ROM InWest ondersteunt (startende) ondernemingen die een maatschappelijke bijdrage leveren op het gebied van hightech (o.a. maak- en onderhoudsindustrie), life science & health, agrifood, creatieve industrie, financiële dienstverlening, logistiek en water.

Investeringen, door middel van een fonds voor innovatief mkb en een transitiefonds voor de energietransitie en de overgang naar een circulaire economie. 

Business development. 

Uitvoering van rijksregelingen, zoals de Corona-overbruggingsregeling (COL). 

Nee. ROM InWest ondersteunt ondernemers in heel Noord-Holland, ongeacht of een gemeente aandeelhouder is of (nog) niet. 

Samenwerking

ROM InWest is een aanvulling op het bestaande ecosysteem. Als je een aanvraag voor ondersteuning bij ons indient, zullen we altijd kijken welke partij je het beste kan ondersteunen. Mocht dat een andere partij dan ROM InWest zijn, dan verwijzen we je door naar een van de partners in het ecosysteem. Andersom geldt dat onze partners je ook naar ons kunnen doorverwijzen. 

ROM InWest richt zich op decentrale rijksregelingen. Tot op heden is dit enkel de Corona-Overbruggingsregeling (COL). We sluiten niet uit dat er in de toekomst meer Rijksregelingen door ROM InWest uitgevoerd gaan worden.

ROM InWest wordt aangesloten op het landelijke ROM-netwerk. Dit netwerk vormt een belangrijke schakel bij het ontsluiten van (herstel)middelen vanuit Europa, het Rijk en Invest-NL. Ook worden samenwerkingsovereenkomsten gesloten met de andere ROM’s, zodat intensief kan worden samengewerkt. Aanvullend vindt regelmatig overleg plaats.

Innoveren

Een team van business developers staat bij ons voor je klaar ter ondersteuning bij het opstellen of verbeteren van je bedrijfsplan. Ook hebben we een breed netwerk en kunnen we je onderneming koppelen aan de juiste partners binnen het ecosysteem. 

Neem contact op met een van onze adviseurs. Zij kunnen beoordelen of je voor ondersteuning in aanmerking komt. 

Investeren

Dit hangt af van verschillende factoren, bijvoorbeeld de ontwikkelfase van je bedrijf of de sector waarin je actief bent. Een team binnen ROM InWest bekijkt of je bedrijf in aanmerking komt voor financiering. Vul voor een eerste indruk van de opties de quickscan voor investeringen in. 

Hoeveel geld je als ondernemer nodig heb om je plannen of producten van de grond te krijgen, is niet eenvoudig te bepalen. Het hangt af van de fase waar de onderneming zich in bevindt, de doelstelling, de markt en andere relevante factoren. Een adviseur van ROM InWest stelt samen met jou je financieringsbehoefte vast. Ook kan hij of zij je helpen de financieringsvraag goed te onderbouwen. Indien nodig kunnen ze je doorverwijzen naar een van onze partners. 

ROM InWest denkt graag met je mee voor andere (financierings)mogelijkheden, bijvoorbeeld als het gaat om business development. Waar mogelijk brengen we je in contact met andere partijen. 

Stay tuned

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws, verhalen, relevante evenementen en meer.