Corporate pagina

ROM-INWEST-Koepel

Bij ROM InWest zetten we ons in voor een duurzame en robuuste Noord-Hollandse economie, die gelijke kansen biedt aan iedereen. Daarvoor richten we ons op gamechangers: ambitieuze start- en scale-ups en mkb-bedrijven die met hun innovaties in staat zijn om de voedseltransitie, de energietransitie, de zorgtransitie en/of de overgang naar een circulaire economie te versnellen.

Onze visie

Wij geloven dat innovatieve ondernemers cruciaal zijn om de Noord-Hollandse economie robuust en duurzamer te maken, met gelijke kansen voor iedereen – zowel voor de wereld van morgen als voor de generaties na ons. We zijn ervan overtuigd dat die ondernemers beter worden als zij gedurende alle levensfases ondersteuning krijgen. Want consistente ondersteuning leidt tot betere strategische keuzes en dus tot consistente groei. Dat laatste is een hoofdvoorwaarde voor succes. 

Wat
wij doen

Ondernemers kunnen bij ons terecht voor alle aspecten van innovatief ondernemerschap en elke levensfase van hun bedrijf. Onze dienstverlening bestaat uit grofweg drie kerntaken. 


Innoveren

Dit doen we om ROM InWest schept gunstige innovatievoorwaarden door ondernemers onderling en met kennisinstellingen en overheden te verbinden zodat ze samen gestructureerd kunnen bouwen aan innovatieve, ondernemende en duurzame ecosystemen. Met toegesneden business development ondersteunen wij vernieuwende ondernemers bij het uitwerken van hun business plannen en het financierbaar maken van hun innovaties. 


Investeren

Het hulp bij het vinden van financiering helpen we startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers om uit de startblokken te komen en verder te groeien. Daartoe werken we samen met verschillende partners, zoals incubators, accelerators en venture capitalists (vc’s) en allerlei financiële instellingen. De investeringen van ROM InWest komen uit twee van de drie fondsen die we beheren. Het MKB Fonds, met een omvang van €60,7 miljoen, biedt financiering voor innovatieve bedrijven in brede zin. Het Transitiefonds heeft een doelvermogen van €100 miljoen en is gericht op het aanjagen van de belangrijke transities van deze tijd. 

Uitvoer van rijksregelingen

De ondersteuning van bedrijven vanuit rijksregelingen, zoals de MIT en de COL, is een belangrijke kernactiviteit van ROM InWest. Hiermee ontsluiten we kansen die hieruit ontstaan voor de ondernemers in onze regio. In 2023 ondersteunden we Provincie NoordHolland voor het tweede jaar bij de uitvoering van de MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren Haalbaarheid (de onderdelen MIT Haalbaarheid en MIT R&D). In 2024 zetten we deze ondersteuning voort. 

Publicaties

In onderstaande documenten beschrijven we nauwgezet onze doelen, hoe we daaraan werken en welke resultaten we tot op heden hebben geboekt. 

Jaarverslag 2023

cover ROM Inwest Jaarverslag 2023
In dit verslag blikken we terug op het tweede boekjaar van ROM InWest, waarin we onder meer ondernemers in bestaande ecosystemen hebben gidsten, hun proposities en de regionale samenwerking bevorderden, nieuwe ecosystemen initieerden, onze eigen fondsen in de markt zetten, rijksregelingen uitvoerden en financiële middelen uit Nederland en Europa aantrokken.

Jaarverslag 2022

cover jaarverslag 2021/2022
In dit verslag blikken we terug op het eerste boekjaar van ROM InWest.

Koersdocument

cover ROM-Inwest-koersdocument
Innovatie komt voort uit ondernemerschap, kennis, geld én een netwerk. Daarom staan we open anderen en willen we continu leren. We opereren transparant en in nauwe samenwerking met het regionale bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden om snel en effectief tot resultaat te komen.

Hoe wij
gestructureerd zijn

Onze aandeelhouders bestaan uit het Rijk, de provincie Noord-Holland en lokale gemeenten in Noord-Holland.

ROM InWest b.v.

 • Het Rijk houdt 49,9% van de aandelen van ROM InWest B.V. 
 • InWest regio b.v. houdt 50,1% van de aandelen in ROM InWest B.V. 
 • ROM InWest B.V. houdt 100% van de aandelen in het kapitaal van COLNH B.V  en het InWest MKB Fonds B.V. (MKB-Fonds)

Regio InWest b.v.

 • De Provincie Noord-Holland en de gemeenten in Noord-Holland houden alle aandelen in InWest Regio b.v.
 • Binnen de gemeenten zijn er directe aandeelhouders en certificaathouders
 • De certificaathouders zijn vertegenwoordigd door Stichting Administratiekantoor Aandelen ROM REGIO (STAK)
 • InWest Regio houdt 100% van de aandelen van het Transitiefonds B.V. (Transitiefonds)

Onze
RVC

Het bestuur van ROM InWest en van InWest Regio staat onder toezicht van een raad van commissarissen (RvC).

Josephine de Zwaan
Josephine de Zwaan
Voorzitter RvC sinds oktober 2021
Overige functies
 • Voorzitter raad van toezicht Buma/Stemra
 • Voorzitter raad van commissarissen Fairphone
 • Non-executive board member Avans University of Applied Sciences
 • Voorzitter bestuur Stichting Code Sociale Ondernemingen
RVC lid Kuldip Singh
Kuldip Singh
Lid RvC sinds oktober 2021
Overige functies
 • Lid raad van commissarissen KPMG Nederland
 • Voorzitter raad van commissarissen bij Whiffle
 • Vicevoorzitter raad van toezicht bij Stichting Innobeweeglab
 • Lid raad van toezicht bij De KinderTelefoon
 • Docent bij de Governance University (‘Sustainability in de Boardroom’ en ‘Digitalisering in de Board Room’)
Désirée van Boxtel
Désirée van Boxtel
Lid RvC sinds oktober 2021
Overige functies
 • Founder en Associate Partner bij Karmijn Kapitaal
 • Lid Raad van Toezicht Oxfam Novib
 • Lid Bestuur Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen

Onze
aandeelhouders

Het complete overzicht van onze aandeelhouders vindt u hieronder. 

Gemeente
Alkmaar
Gemeente
Amstelveen
Gemeente
Amsterdam
Gemeente
Beverwijk
Gemeente
Den Helder
Gemeente
Dijk en Waard
Gemeente
Edam-Volendam
Gemeente
Haarlem
Gemeente
Haarlemmermeer
Gemeente
Heemskerk
Gemeente
Hollands Kroon
Gemeente
Hoorn
Gemeente
Landsmeer
Rijksoverheid
Ministerie van Economische zaken en Klimaat
Provincie
Noord-Holland
Gemeente
Ouder-Amstel
Gemeente
Purmerend
Gemeente
Schagen
Gemeente
Uithoorn
Gemeente
Velsen
Gemeente
Waterland
Gemeente
Zaanstad
Gemeente
Zandvoort