20 februari 2024

Dit is waarom ROM InWest de digitale transitie aanjaagt

|

Door ondernemers te helpen bij het uitstippelen en financierbaar maken van hun digitale innovaties, versnelt ROM InWest de digitalisering van de maatschappij. Vanwaar de keuze voor deze transitie? En welke kansen biedt digitalisering voor ondernemers? Gijs Schot en Jorn Eiting van Liempt, die samen het team Digitalisering van ROM InWest vormen, geven tekst en uitleg. “De hamvraag is hoe we digitalisering effectiever kunnen inzetten voor een sterke, duurzame en sociale economie.” 

Zoals elke regionale ontwikkelingsmaatschappij heeft ook ROM InWest duidelijke ontwikkelingsdoelen, waaronder het stimuleren van welvaart die zo eerlijk mogelijk verdeeld is over de maatschappij (ook wel ‘brede welvaart’). “Digitalisering is van fundamenteel belang voor brede welvaart, want daardoor kunnen we onder meer de arbeidsproductiviteit en -efficiëntie verbeteren en bijblijven met de economie van deze tijd”, aldus Jorn. “De keuze van ROM InWest om de digitale transitie aan te jagen, is dus ingegeven door onze wil om maatschappelijke impact te maken – bij voorkeur zo breed mogelijk.” 

Digitaliserende bedrijven

Jorn legt uit dat ROM InWest bedrijven grofweg indeelt in twee categorieën als het gaat om digitalisering. “De eerste categorie bestaat uit digitaliserende bedrijven: ondernemingen die digitale oplossingen hebben gebouwd en aanbieden aan andere bedrijven en consumenten, zodat die hun bedrijfsvoering of leven kunnen verbeteren. Denk hierbij aan slimme systemen die kunnen bijdragen aan een snellere energietransitie en behoud van betaalbare en toegankelijke zorg. ” 

UbiOps

Gijs geeft als voorbeeld UbiOps, een startup waar ROM InWest begin 2023 in investeerde. “Zij hebben een platform ontwikkeld voor sofware-toepassingen die draaien op AI. Mkb-bedrijven die wel AI-software gebruiken maar geen budget hebben voor eigen cloud-specialisten, kunnen dankzij dit platform tóch die software blijven ontwikkelingen en gebruiken. Klanten van UbiOps zijn actief in onder andere de medische sector, landbouw en duurzaamheid. Hun innovaties dragen bijvoorbeeld bij aan betere behandelingen van kankerpatiënten of energiebesparing bij openbare warmtenetten. De ondersteuning van UbiOps door ROM InWest draagt dus indirect bij aan een duurzamere economie en het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg.” 

Te digitaliseren bedrijven

Jorn: “De andere categorie bestaat uit te digitaliseren bedrijven; ondernemingen die technologisch gezien nog relatief achterlopen en die wij helpen om digitaal up to speed te komen, zodat ze competitief kunnen blijven. ROM InWest is één van de vijf regionale steunpunten voor het ‘European Digital Innovation Hubs’ (EDIH’s). Dit door de Europese Unie opgerichte netwerk helpt bedrijven met het ontdekken van digitale technologieën, het opdoen van digitale vaardigheden en het verkrijgen van financiering om deze technologieën te implementeren. In Noord-Holland werken wij nauw samen met de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam, smart industry fieldlab 3Dmakerszone en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.” 

Relatief digitale regio

Hoe doet Noord-Holland het eigenlijk wat betreft digitalisering? Gijs: “Onderzoek laat zien dat Nederland sterk gedigitaliseerd is. De regio Amsterdam geldt internationaal als Europese tech-hub waar veel impactvolle softwarebedrijven ontstaan. Maar ook in Alkmaar en Purmerend zitten bedrijven die het op dit vlak goed doen. Vergis je niet: grote internationale spelers zoals Amazon, Microsoft en Google hebben vestigingen in de metropoolregio en servercapaciteit in de Noord-Hollandse polder. Of denk aan de UvA en VU, twee topinstituten op een breed aantal gebieden waaronder computer science en quantumtechnologie. Mede dankzij de cross-over tussen academie en bedrijfsleven zijn we een regio met volop kennis en kansen op het gebied van digitale technologieën.” 

Urgente transities versnellen

Digitalisering en de innovaties die daaruit voortvloeien dienen volgens Gijs allerlei sectoren. “Robotica, eHealth en AI vormen de basis van veel innovatieve oplossingen voor de stijgende zorgkosten en het groeiende personeelstekort in de zorg. In de mobiliteit en logistiek helpen slimme systemen om de regio bereikbaar en leefbaar te houden. De energiesector kan al haast niet meer zonder gedistribueerde energiesystemen, energie-balancering en verweving van netwerken voor elektriciteit én data. En in de circulaire economie helpen zogenoemde digital twins om tot beter management van circulaire grondstoffen te komen. Digitale innovaties versnellen dus urgente transities in de hele maatschappij.” 

Ondersteuning bij digitalisering

Heb jij een digitaal product, dienst of nieuwe technologie die volgens jou zeer vernieuwd en baanbrekend is? Laat ons helpen om je succeskans te vergroten en neem contact op met Jorn of Gijs.

Gijs Schot
Investment Manager
Gamechanger

Ubiops: Platform voor AI-toepassingen versnelt maatschappelijke innovaties

Meer over Ubiops
Gamechanger

Alleo (voorheen YourCampus), passende en relevante arbeidsvoorwaarden voor gelukkige medewerkers

Meer over Alleo
Gamechanger

tex.tracer: Werken aan een duurzamere textielindustrie via transparantie

Meer over tex.tracer

Digitale transitie

Slimme systemen voor de maatschappij

Laat je
inspireren

12 juni 2024

Digitaal innoveren in de zorg: ondernemerslessen van Kepler Vision Technologies

Weinig sectoren zitten zózeer verlegen om digitale innovaties als de zorg. In de ouderenzorg zal het nu al nijpende personeelstekort...
6 juni 2024

Financiering vinden voor je startup: vier aandachtspunten én tips

Tips
Hoe briljant en innovatief een idee ook is, opschalen als startup lukt maar zelden zonder externe financiering. Wat moet écht...
4 juni 2024

Aantoonbaar een betere wereld ‘financieren’: hoe Qdrop impact investing meetbaar maakt

Claimen dat investeringen de wereld helpen is één, maar hoe bewijs je de échte impact van geld? Meer en meer...
21 mei 2024

Databeveiliging 2.0: hoe Chunk Works slimmer groeit met persoonlijke begeleiding van ROM InWest

‘Datagevoelige’ organisaties kijken met angst en beven naar de snelle opkomst van quantum computers, waarmee hacken kinderspel wordt. Het jonge...
15 mei 2024

Hoe Fabafull met plantaardige tussendoortjes de zorg bedient én de eiwittransitie ‘voedt’

ROM InWest ziet brood in Fabafull en helpt hen met innoveren. Want ze spelen in op de groeiende vraag naar...
7 mei 2024

Acceleratieprogramma Toekomstig Bouwen: voor startups die blijvend willen groeien

Slimme innovaties in de bouw en infra zijn van vitaal belang om Nederland leefbaar te houden. Maar ondernemen in deze...
23 april 2024

De kracht van impact: hoe je succesvol een onderneming opricht om de wereld beter te maken

Nadenken over hun maatschappelijke impact doen steeds meer Nederlandse ondernemingen. Opvallend is dat een groot aantal ondernemers een bedrijf opzet...
2 april 2024

Fondsbeheer van Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) komt naar ROM InWest

Vanaf 2 april brengt de provincie Noord-Holland het PDENH fondsbeheer onder bij ROM InWest. PDENH heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd...

Stay tuned

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws, verhalen, relevante evenementen en meer.