Thema’s

ROM InWest richt zich naast de energietransitie en circulaire economie op de volgende thema’s voor innovatieve mkb-bedrijven. 

|
Thema’s

Hightech

Innovatieve groeimotor van onze economie

De Nederlandse hightech industrie is de innovatieve groeimotor van onze economie. Om onze economie aan te jagen is innovatie cruciaal. Digitalisering en robotisering ontwikkelen zich razendsnel. Dit biedt ook voor toeleveranciers kansen om hun arbeidsproductiviteit verder te verhogen. Mede door goede aansluiting op stabiel groeiende eindmarkten (zoals halfgeleiderindustrie, zorg en agri & food) zijn de perspectieven op lange termijn gunstig.

Life, science & health

Maatschappelijke uitdagingen te lijf

Wetenschap en gezondheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het belang van innovaties, vooruitgang en samenwerken valt hierbij niet te ontkennen. We staan voor meer grote maatschappelijke uitdagingen als het gaat om verbetering van onze levenskwaliteit. Het is een uitdaging om oplopende kosten van de gezondheidszorg terug te dringen. Binnen life, science & health valt een breed scala aan disciplines: van farmaceutica tot medtech en van gezondheidsinfrastructuur tot vaccinaties.

Creatieve industrie

Flexibele denkkracht en innovatievermogen

Dit is nou precies waar we het over hebben; vrije geesten zorgen voor creativiteit, duurzame ideeën en innovatie. Ook circulariteit staat bol van duurzaamheid en nieuwe denkwijzen. In de bouwsector is men steeds meer bezig met hergebruik van materialen en gebouwen. Vervuiling van het milieu of aantasting van de ecosystemen wordt tot een minimum beperkt. Over hergebruik gesproken, in de textielindustrie is men al langer bezig met nieuwe methoden om textiel langer te gebruiken. Van oud, afgedankt textiel worden weer bruikbare materialen gemaakt. De creatieve industrie in Nederland denkt buiten de gebaande paden. Met vernieuwende ideeën en unieke ontwerpmethoden kunnen deze ondernemers mensen verbinden, in beweging krijgen en geven ze vertrouwen in een groene, circulaire toekomst. Stuk voor stuk geven deze ondernemers een zinvolle betekenis aan nieuwe technologische mogelijkheden.

Logistiek

Vraag en aanbod in mobiliteit

Mobiliteit is verantwoordelijk voor bijna een kwart van de totale CO2-uitstoot in Nederland. Vanuit het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om integraal te werken aan een systeem waarin alle vormen van mobiliteit schoon zijn. Digitalisering maakt het realtime verbinden van vraag en aanbod mogelijk (Mobility as a Service). Innovaties leveren kansen voor het oplossen van vraagstukken over mobiliteit. Innovatie kan ook leiden tot nieuwe uitdagingen. Met de komst van centrale Europese transportcorridors komt digitale transportplanning in het internationale goederenvervoer binnen handbereik. Langs deze routes groeit de vraag naar ruimte voor grootschalige distributiecentra. Het is een logistieke uitdaging die we graag aangaan met ondernemers die verder denken dan vandaag.

Agrifood

Op weg naar duurzaamheid en biodiversiteit

Als er ergens om innovatie wordt gevraagd, dan is het wel in de voedselsector. Ruim 800 miljoen mensen hebben chronische honger of gebrek aan goede voeding. Samen met de toename van de wereldbevolking wordt hier gevraagd om creatief ondernemen. De Nederlandse agrifoodsector is internationaal marktleider. Het is een sterke, innovatieve en hoogproductieve sector. Maar de sector staat voor een aantal grote uitdagingen voor landbouw, water en voedsel. Door de wereldwijd toenemende welvaart, stijgt de vraag naar hoogwaardige eiwitten uit groente, zuivel en vlees. Het systeem moet de komende jaren een flinke verandering ondergaan. Klimaatneutraal werken, hergebruik van grondstoffen, geen negatieve impact op het milieu en ruimte voor biodiversiteit; het zijn allemaal delen van de oplossing.

Financiële dienstverlening

Verduurzaming (inter)nationale economie

Ondernemers hebben continu met verandering te maken. De manier van zakendoen verandert sneller dan ooit. De wereld groeit, de dynamiek in de concurrentiestrijd neemt toe en technologie maakt dingen mogelijk die vroeger niet konden. Tegelijkertijd wil ook de financiële sector een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de (inter)nationale economie. Ondernemers zoeken naar betaalbare financiële producten en diensten die aan hun behoeften voldoen en die bovendien op een verantwoorde en duurzame manier worden geleverd. Hier liggen kansen. De financiële sector kan proactief de maatschappij bewust maken van het cruciale belang van duurzaamheid.

Water

Balans in duurzame en innovatieve oplossingen

Nederland en water zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niet alleen onze kust, maar ook onze molens, polders en dijken zijn wereldberoemd. Veel van onze kennis over water wordt wereldwijd ingezet. Door sterke verstedelijking, groei van de wereldbevolking en klimaatveranderingen groeit de problematiek rondom water continu. Wij zijn van oudsher sterk in het vinden van innovatieve en duurzame oplossingen voor water-, delta- en maritieme technologie. Wat we nu nodig hebben? Duurzame innovaties in hernieuwbare energie, voedsel, visserij en andere economische activiteiten.

Maakindustrie

Investeren in technologische en sociale innovatie

De maakindustrie is een van de belangrijkste sectoren voor de Nederlandse economie en voor de regio Noord-Holland. Het behoud van deze positie lukt voornamelijk door te investeren in technologische en sociale innovatie. De maakindustrie in Noord-Holland kent een groot aantal innovatieve machinebouwers, metaalproducenten, elektronicabedrijven en kunststof- en textielverwerkers. Voor deze bedrijven is ‘Smart Industry’ de normaalste zaak van de wereld. Hierbij zijn nieuwe materialen, efficiëntie van het proces, kostenbeheersing en veiligheid belangrijke thema’s. Wie ook deel uitmaken van de maakindustrie zijn bedrijfstakken die elektriciteit, stroom, water en aardgas produceren en distribueren. De maaksector is continu in beweging. Bedrijven zijn steeds vaker afhankelijk van gelijkgestemde partners. Door samen te werken en samen na te denken over de toekomst versterkt dit het innovatieve ecosysteem. Zo is en blijft de maakindustrie de motor van innovatief Nederland.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief