“Digitalisering is een katalysator van urgente transities in de hele maatschappij” 

Door ondernemers te helpen bij het uitstippelen en financierbaar maken van hun digitale innovaties, versnelt ROM InWest de digitalisering van de maatschappij. Vanwaar de keuze voor deze transitie? En welke kansen biedt digitalisering voor ondernemers? Gijs Schot en Jorn Eiting van Liempt, die samen het team Digitalisering van ROM InWest vormen, geven tekst en uitleg. “De hamvraag is hoe we digitalisering effectiever kunnen inzetten voor een sterke, duurzame en sociale economie.” 

Zoals elke regionale ontwikkelingsmaatschappij heeft ook ROM InWest duidelijke ontwikkelingsdoelen, waaronder het stimuleren van welvaart die zo eerlijk mogelijk verdeeld is over de maatschappij (ook wel ‘brede welvaart’). “Digitalisering is van fundamenteel belang voor brede welvaart, want daardoor kunnen we onder meer de arbeidsproductiviteit en -efficiëntie verbeteren en bijblijven met de economie van deze tijd”, aldus Jorn. “De keuze van ROM InWest om de digitale transitie aan te jagen, is dus ingegeven door onze wil om maatschappelijke impact te maken – bij voorkeur zo breed mogelijk.” 

Digitaliserende bedrijven
Jorn legt uit dat ROM InWest bedrijven grofweg indeelt in twee categorieën als het gaat om digitalisering. “De eerste categorie bestaat uit digitaliserende bedrijven: ondernemingen die digitale oplossingen hebben gebouwd en aanbieden aan andere bedrijven en consumenten, zodat die hun bedrijfsvoering of leven kunnen verbeteren. Denk hierbij aan slimme systemen die kunnen bijdragen aan een snellere energietransitie en behoud van betaalbare en toegankelijke zorg. ” 

UbiOps
Gijs geeft als voorbeeld UbiOps, een startup waar ROM InWest begin 2023 in investeerde. “Zij hebben een platform ontwikkeld voor sofware-toepassingen die draaien op AI. Mkb-bedrijven die wel AI-software gebruiken maar geen budget hebben voor eigen cloud-specialisten, kunnen dankzij dit platform tóch die software blijven ontwikkelingen en gebruiken. Klanten van UbiOps zijn actief in onder andere de medische sector, landbouw en duurzaamheid. Hun innovaties dragen bijvoorbeeld bij aan betere behandelingen van kankerpatiënten of energiebesparing bij openbare warmtenetten. De ondersteuning van UbiOps door ROM InWest draagt dus indirect bij aan een duurzamere economie en het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg.” 

Te digitaliseren bedrijven
Jorn: “De andere categorie bestaat uit te digitaliseren bedrijven; ondernemingen die technologisch gezien nog relatief achterlopen en die wij helpen om digitaal up to speed te komen, zodat ze competitief kunnen blijven. ROM InWest is één van de vijf regionale steunpunten voor het ‘European Digital Innovation Hubs’ (EDIH’s). Dit door de Europese Unie opgerichte netwerk helpt bedrijven met het ontdekken van digitale technologieën, het opdoen van digitale vaardigheden en het verkrijgen van financiering om deze technologieën te implementeren. In Noord-Holland werken wij nauw samen met de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam, smart industry fieldlab 3Dmakerszone en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.” 

Relatief digitale regio
Hoe doet Noord-Holland het eigenlijk wat betreft digitalisering? Gijs: “Onderzoek laat zien dat Nederland sterk gedigitaliseerd is. De regio Amsterdam geldt internationaal als Europese tech-hub waar veel impactvolle softwarebedrijven ontstaan. Maar ook in Alkmaar en Purmerend zitten bedrijven die het op dit vlak goed doen. Vergis je niet: grote internationale spelers zoals Amazon, Microsoft en Google hebben vestigingen in de metropoolregio en servercapaciteit in de Noord-Hollandse polder. Of denk aan de UvA en VU, twee topinstituten op een breed aantal gebieden waaronder computer science en quantumtechnologie. Mede dankzij de cross-over tussen academie en bedrijfsleven zijn we een regio met volop kennis en kansen op het gebied van digitale technologieën.” 

Urgente transities versnellen
Digitalisering en de innovaties die daaruit voortvloeien dienen volgens Gijs allerlei sectoren. “Robotica, eHealth en AI vormen de basis van veel innovatieve oplossingen voor de stijgende zorgkosten en het groeiende personeelstekort in de zorg. In de mobiliteit en logistiek helpen slimme systemen om de regio bereikbaar en leefbaar te houden. De energiesector kan al haast niet meer zonder gedistribueerde energiesystemen, energie-balancering en verweving van netwerken voor elektriciteit én data. En in de circulaire economie helpen zogenoemde digital twins om tot beter management van circulaire grondstoffen te komen. Digitale innovaties versnellen dus urgente transities in de hele maatschappij.” 

Ondersteuning bij digitalisering
Heb jij een digitaal product, dienst of nieuwe technologie die volgens jou zeer vernieuwd en baanbrekend is? Laat ons helpen om je succeskans te vergroten en neem contact op met Jorn of Gijs.
 

 

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Gerelateerde items

      Publicatie
10 augustus 2022

‘ROM InWest trekt innoverende bedrijven door Death Valley heen’ ROM InWest in het NHD

Noord-Hollandse bedrijven met een innovatief plan die een investeerder zoeken, kunnen denken aan ROM InWest, dat met overheidsgeld de regionale economie stimuleert. ,,We zijn op...
      Publicatie
02 augustus 2022

ROM InWest in Kijk op Noord-Holland

ROM InWest staat in de zomeredities van de magazines Kijk op Noord-Holland Noord en Kijk op Noord-Holland Zuid. Lees onderstaand het artikel met onze CEO...
      Publicatie
15 juni 2022

Regionale ontwikkelingsmaatschappijen motor achter maatschappelijke transities

Vanaf eind 2021 zijn de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) landelijk dekkend. Vanuit dit landelijk netwerk vormen de 9 ROM’s de motor achter maatschappelijke & economische uitdagingen...

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief