Samenwerkings-partners

Home > Samenwerkingspartners

ROM InWest is een aanvulling op het bestaande ecosysteem. Bij een aanvraag voor ondersteuning zal altijd gekeken worden naar welke partij de beste ondersteuning kan bieden. Mocht dat een andere partij dan ROM InWest zijn, vindt er een doorverwijzing naar een van de partners binnen het ecosysteem plaats. Andersom geldt dat partners ook naar ROM InWest zullen doorverwijzen. Een greep uit onze partners: