5 maart 2024

Code-V in de praktijk: stappen naar meer vrouwelijk ondernemerschap

code-v

ROM InWest is een van de ondertekenaars van Code-V, het maatschappelijk initiatief van ruim 65 publieke en private partijen in Nederland om vrouwelijk ondernemerschap te ondersteunen en te versnellen.

De handtekening staat, hoe nu verder? “Internationale vrouwendag op vrijdag 8 maart is een actuele aanleiding om kritisch te kijken wat wij zelf doen. En wat we meer kunnen doen”, meent ROM InWest CEO Janet Nieboer. Daarom een gesprek met drie vrouwelijke leidinggevenden: naast Janet investment manager Isabel van Nesselrooij en projectverantwoordelijke voor Code-V Dorien Lathouwers.

Ondervertegenwoordigd ondernemerspotentieel  

Het vertrekpunt is duidelijk: vrouwelijke ondernemers zijn ondervertegenwoordigd. Daarnaast is de financiering die naar vrouwelijke ondernemers gaat beperkt waardoor veel potentieel onbenut blijft. Dat is zonde en moet daarom beter, aldus de missie van Code-V.ROM InWest heeft de publieke taak om alle potentiële ondernemers te ondersteunen en te laten groeien”, stelt Janet. “Toch zien we dat vrouwelijk ondernemerschap achterblijft. Slechts 37 procent van alle ondernemers is vrouw, zo’n 11 procent van startup founders is vrouw en een kleine 5,7 procent van alle beschikbare VCfinanciering gaat naar teams met een vrouwelijke oprichter. Hierdoor krijgen ondernemingen met potentie niet de kans die ze verdienen om te groeien. Daarom moeten we onder andere kritisch kijken naar onbedoelde blinde vlekken bij veel investeerders. Daar zie ik een taak voor ROM InWest.” 

Dynamiek publiek privaat

Om die verandering in gang te zetten zet Janet in op de bestaande dynamiek tussen publiek en privaat. “Met onze deelname aan Code-V hebben we een divers netwerk met financiële instellingen, private equity partijen, belangenverenigingen, koepelorganisaties en ministeries. Samen kunnen we de lat stellen, dezelfde maatstaven gebruiken en door dezelfde bril kijken om voortgang in vrouwelijk ondernemerschap te meten en te stimuleren.”  

Marktpotentieel

Inclusie en diversiteit zijn natuurlijk actuele thema’s waaraan veel marktpartijen actief werken. “Dat is positief”, benadrukt Isabel. “We kunnen deze dynamiek scherp houden en kracht bijzetten door onderzoeken te laten zien die aantonen dat er een marktpotentieel van 137 miljard euro beschikbaar komt als vrouwen echt worden geïncludeerd. Ik kan me voorstellen dat dat een private partij aanzet tot denken en actie te ondernemen. Zo kunnen ze gericht data verzamelen die de investering in vrouwelijk ondernemerschap tastbaar en aantrekkelijk maakt voor investeerders.”   

Belang netwerken 

Dorien wijst daarnaast op het belang van samenwerking en netwerkvorming voor vrouwelijk ondernemerschap. “We werken samen met lokale en nationale partners om een ecosysteem te creëren dat vrouwelijke ondernemers ondersteunt. Denk aan het organiseren van netwerkevenementen, workshops en mentorprogramma’s die zijn ontworpen om vaardigheden te ontwikkelen, kennis te delen en waardevolle connecties te leggen. De weg wijzen naar beschikbare financiering en hoe dit te verkrijgen, hoort daar ook bij.”

Verandering begint aan je eigen deur   

Echte verandering teweegbrengen begint bij onszelf, erkennen de drie gesprekspartners. Isabel: “Ook wij zelf moeten aan de slag. Bijvoorbeeld door op zoek te gaan naar onbewuste en onbedoelde vooroordelen als investment manager en beoordelaar van financieringsaanvragen. Hebben we die, en zo ja, hoe kunnen we die wegnemen? We willen toe naar echt inclusieve besluitvormingsprocessen. Dit zorgt ervoor dat onze financierings- en ondersteuningsbeslissingen eerlijk en gebalanceerd zijn. Zo krijgen vrouwelijke ondernemers gelijke kansen om te slagen.”  

Unconscious data blootleggen   

ROM InWest wil de impact van haar initiatieven voor vrouwelijk ondernemerschap ook tastbaar maken. Janet: “We zullen regelmatig het effect en de voortgang van onze programma’s meten en evalueren met streefcijfers en quota voor het financieren van vrouwelijke ondernemers. Zo houden we onszelf de spiegel voor en kunnen we zorgen voor een continue verbetering van onze strategie. Zo kunnen we blijven leren, groeien en onze aanpak voortdurend verfijnen om het meest effectief te zijn.”  

 

Met een inclusieve benadering van economische ontwikkeling wil ROM InWest gelijke kansen creëren voor alle ondernemers, ongeacht geslacht, afkomst of geaardheid. Door actief vrouwelijk ondernemerschap te ondersteunen en te bevorderen, draagt ROM InWest bij aan een diverser en veerkrachtiger economisch landschap in de regio. Lees over Samenwerken voor een beter vrouwelijk ondernemersklimaat.

Bekijk de website van Code-V.

Janet Nieboer
CEO
Gamechanger

Yoni: Maakt biologische menstruatieproducten

Meer over Yoni

Laat je
inspireren

12 juni 2024

Digitaal innoveren in de zorg: ondernemerslessen van Kepler Vision Technologies

Weinig sectoren zitten zózeer verlegen om digitale innovaties als de zorg. In de ouderenzorg zal het nu al nijpende personeelstekort...
6 juni 2024

Financiering vinden voor je startup: vier aandachtspunten én tips

Tips
Hoe briljant en innovatief een idee ook is, opschalen als startup lukt maar zelden zonder externe financiering. Wat moet écht...
4 juni 2024

Aantoonbaar een betere wereld ‘financieren’: hoe Qdrop impact investing meetbaar maakt

Claimen dat investeringen de wereld helpen is één, maar hoe bewijs je de échte impact van geld? Meer en meer...
21 mei 2024

Databeveiliging 2.0: hoe Chunk Works slimmer groeit met persoonlijke begeleiding van ROM InWest

‘Datagevoelige’ organisaties kijken met angst en beven naar de snelle opkomst van quantum computers, waarmee hacken kinderspel wordt. Het jonge...
15 mei 2024

Hoe Fabafull met plantaardige tussendoortjes de zorg bedient én de eiwittransitie ‘voedt’

ROM InWest ziet brood in Fabafull en helpt hen met innoveren. Want ze spelen in op de groeiende vraag naar...
7 mei 2024

Acceleratieprogramma Toekomstig Bouwen: voor startups die blijvend willen groeien

Slimme innovaties in de bouw en infra zijn van vitaal belang om Nederland leefbaar te houden. Maar ondernemen in deze...
23 april 2024

De kracht van impact: hoe je succesvol een onderneming opricht om de wereld beter te maken

Nadenken over hun maatschappelijke impact doen steeds meer Nederlandse ondernemingen. Opvallend is dat een groot aantal ondernemers een bedrijf opzet...
2 april 2024

Fondsbeheer van Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) komt naar ROM InWest

Vanaf 2 april brengt de provincie Noord-Holland het PDENH fondsbeheer onder bij ROM InWest. PDENH heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd...

Stay tuned

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws, verhalen, relevante evenementen en meer.