ROM InWest tekent samenwerkingsovereenkomst met partners in de regio

ROM InWest zorgt voor verbinding. We leggen verbanden, maken connecties en faciliteren gesprekken in de regio. ROM InWest heeft als doelstelling om de regionale economie te versterken en de energietransitie te versnellen. Dat doen we niet alleen: samenwerken met onze partners binnen het ecosysteem is hierbij de norm.

Samenwerkenwerkingsovereenkomst met partners
Hiervoor tekende ROM InWest samen met haar partners een samenwerkingsovereenkomst tijdens de lancering van de ROM op 8 oktober. Zo kan ROM InWest opvolging geven aan initiatieven die voortkomen vanuit onze partner. Andersom geldt dat we bij een aanvraag voor ondersteuning altijd kijken naar welke partij hier het beste bij kan helpen. Mocht dat een andere partij dan ROM InWest zijn, dan zullen we doorverwijzen naar een van onze partners binnen het ecosysteem:

  • De Amsterdam Economic Board zet zich in voor een groene, gezonde toekomst van Metropoolregio Amsterdam.
  • Amsterdam International Business is de officiële buitenlandse investeringsmaatschappij van de Metropoolregio Amsterdam en helpt buitenlandse bedrijven bij het opzetten en uitbreiden van hun activiteiten in en om Amsterdam.
  • Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord werkt aan een economisch sterk Noord-Holland Noord en is het vaste aanspreekpunt voor alle zaken die met de ontwikkeling van deze regio te maken hebben.
  • Programma Investeringsgereed Innovatief MKB (PIM) is een initiatief van de provincie Noord-Holland en investeert in een duurzaam, innovatief en gezond midden-en kleinbedrijf in de provincie.
  • Het Amsterdams Klimaat & Energiefonds (AKEF) richt zich op investeringen voor projecten die significante CO2-reductie teweegbrengen.
  • Het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) is investeringsfonds voor gevestigde en startende bedrijven en projecten die zich richten op de energietransitie, duurzame mobiliteit en circulaire economie.
  • De ROM Utrecht Region is er voor innovatieve ondernemers in de provincie Utrecht en regio Gooi- en Vechtstreek die bijdragen aan een toekomstbestendige leefomgeving, gezonde mensen en een waardevolle digitalisering.
  • Horizon, de regionale ontwikkelingsmaatschappij van Flevoland, zet zich in om Flevolandse ondernemers te laten groeien en maatschappelijke opgaven te realiseren.

 

Gezamenlijk trekken we op om innovatief MKB in de Metropoolregio Amsterdam en Noord-Holland Noord te ondersteunen en de versnelling van de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie te stimuleren.

Wil je weten of jouw onderneming in aanmerking komt voor financiering van ROM InWest of een van onze partners? Doe de quickscan.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Gerelateerde items

      ROM InWest
20 februari 2024

“Digitalisering is een katalysator van urgente transities in de hele maatschappij” 

Door ondernemers te helpen bij het uitstippelen en financierbaar maken van hun digitale innovaties, versnelt ROM InWest de digitalisering van de maatschappij. Vanwaar de keuze...
      Samenwerking
14 april 2023

Werken aan een duurzaam en haalbaar verdienmodel in het Business Innovation Program Food

De voedselketen kan niet alleen aan het begin, maar ook aan het einde worden verduurzaamd. Bijvoorbeeld met de innovatieve composter die het jonge Noord-Hollandse bedrijf...
      Publicatie
10 augustus 2022

‘ROM InWest trekt innoverende bedrijven door Death Valley heen’ ROM InWest in het NHD

Noord-Hollandse bedrijven met een innovatief plan die een investeerder zoeken, kunnen denken aan ROM InWest, dat met overheidsgeld de regionale economie stimuleert. ,,We zijn op...

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief