De drie i’s van ROM InWest: innoveren, investeren en intelligence

Mijn eerste blog als CEO van ROM InWest schrijf ik vol trots, omdat we kunnen terugkijken op een eerste jaar vol sprekende resultaten. In 2022 sloten we maar liefst vijf deals met innovatieve ondernemers in de regio. We zagen dat onze investeringen ter waarde van 3,4 miljoen euro nog eens 8,1 miljoen euro van andere private en publieke investeerders mobiliseerde. Omgerekend is dat een multiplier effect van 2,4. Cijfers liegen niet, is het bekende gezegde. En uit deze cijfers blijkt het aanjagende effect dat investeren kan hebben en dat we dus nu al bewerkstelligen met ROM InWest.

Nu ik toch onze klinkende cijfers bespreek, noem ik ook graag onze business developers. In ons eerste jaar hadden zij contact met maar liefst 202 ondernemers. We werkten mee aan BIP Food, aan de Circulaire Top 20 en ontwikkelden partnerships voor de uitwerking en verdieping van revelante ecosystemen.

We maakten de strategische keuze om niet alleen te financieren maar te werken volgens een integrale ketenbenadering. Zo verstevigen we de ecosystemen die op hun beurt leiden tot een beter innovatieklimaat in de regio. Het ondernemersklimaat versterken we door innovatieve ondernemers te ondersteunen bij het opwerken van hun business cases. Diezelfde ondernemers helpen we ook bij het aantrekken van investeringen; hetzij vanuit onze eigen fondsen, ofwel door ze in contact te brengen met andere investeerders uit ons netwerk.

Met de overname van de COL-portefeuille van COLNH kregen we een bedrag van maar liefst 79 miljoen euro in beheer; goed voor 285 leningen aan ondernemers in Noord-Holland. We ondersteunen Provincie Noord-Holland bij de uitvoering van de MKB-Innovatiestimulering Regio en Topsectoren Haalbaarheid (MIT Haalbaarheid en MIT R&D). Van de 317 aanvragen kregen er 139 een positief advies. Met de uitvoering van deze rijksregelingen slaan we niet alleen een brug tussen Rijk en regio, maar krijgen we ook beter zicht op waar innovatieve ondernemers mee bezig zijn.

Dat verworven inzicht maakt dat ik naast de I van innoveren en investeren, een derde I wil toevoegen: de I voor Intelligence. Actuele data in combinatie met onze ketenbenadering, maakt dat wij beter weten wat de laatste trends zijn en ondernemers nodig hebben om verschil te kunnen maken in de transities van deze tijd. Ons streven is om deze kennis de komende tijd bij ROM InWest te concentreren. Voor gemeenten en provincies zijn onze inzichten interessant om tot beleid te komen; bijvoorbeeld voor de totstandkoming van een circulaire economie in 2050 of het versnellen van de energietransitie. Tot slot helpt deze kennis ons om onze eigen organisatie slimmer te maken en daarmee nog relevanter voor ondernemers. Ook in het komend jaar staan innovatieve ondernemers in Noord Holland voor ons voorop.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Gerelateerde items

      blog
17 juli 2023

Blog van ROM InWest ceo Janet Nieboer: Het hoofd koel houden voor duurzame groei

Toen ik afgelopen maand met de Raad van Commissarissen de eerste 1,5 jaar van ROM InWest besprak, kwamen voor het eerst in ons bestaan onze...

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief