8 maart 2024

Subsidie voor innovatieve Mkb’ers: ga direct aan de slag!

Zoek jij als Noord-Hollands mkb-bedrijf of startup (extra) financiering voor een haalbaarheidsonderzoek naar een technologische innovatie? Dan kom jij misschien wel in aanmerking voor MKB Innovatiestimulering Topsectoren-subsidie, ook wel de MIT-subsidie genoemd. De MIT-haalbaarheid gaat op 9 april open en voor deze subsidie geldt ‘first come first serve’. Hadden we al gezegd dat je als ondernemer tot wel € 20.000 aan subsidie kunt krijgen voor een haalbaarheidsstudie? Je moet dan wel aan de criteria voldoen. Alle redenen om direct aan de slag te gaan! 

Check vóórdat je start nog wel eerst deze vijf tips en aandachtspunten:
  1. Welke maatschappelijke impact gaat je innovatie maken? Een belangrijke vraag, want de MIT is specifiek bedoeld voor het financieren van projecten die bijdragen aan de missies van het topsectorenbeleid. Denk aan langer gezond leven, de energietransitie, klimaatverandering, de circulaire economie, vernieuwende digitalisering, duurzame landbouw en veiligheid. Twijfel je of jouw project een bijdrage levert? Meer informatie over de MIT-subsidie, het toetsingskader en de missies kun je binnenkort vinden op het subsidieloket van de provincie. Hou deze de komende tijd goed in de gaten.

 

  1. Wees je ervan bewust dat de MIT-haalbaarheid is bedoeld voor haalbaarheidsstudies, bijvoorbeeld een literatuurstudie, marktonderzoek of kleine eerste technologische tests. Doel moet zijn om in beeld te krijgen wat voor kansen en risico’s, bijkomende kosten, regelgeving en andere aandachtspunten op jouw innovatie van toepassing zijn.

 

  1. Welke nieuwe technologie ga je ontwikkelen? De MIT is voor mkb-bedrijven en startups die een nieuwe technologie willen inzetten. Er moeten wel technologische risico’s zijn. Zijn er al andere bedrijven in Nederland die hetzelfde doen of kun je de technologie kopen bij een leverancier? Dan is het helaas geen nieuwe technologie met ontwikkelrisico’s en kom je niet in aanmerking voor de subsidie.

 

  1. Duidelijk beschrijven wat je innovatie en haalbaarheidsstudie inhoudt, is cruciaal voor het slagen van je subsidieaanvraag. Op het subsidieloket van de provincie staat alle informatie die je nodig hebt. Vanaf medio maart kun je daar ook het aanvraagformulier downloaden. Door de vragen helder, concreet en compleet te beantwoorden zorg je ervoor dat je alle informatie aanlevert die nodig is voor de beoordeling.

 

  1. De informatiebijeenkomst over de MIT 2024 heeft plaatsgevonden op 21 maart 2024, welke je via deze link kunt terugkijken. Tijdens deze bijeenkomst, die de Provincie Noord-Holland samen met ROM InWest heeft georganiseerd, informeren we je over de regeling. De bijeenkomst is zowel interessant voor bedrijven die zelf een aanvraag willen indienen als voor subsidieadviesbureaus die dat namens ondernemers doen.

Laat je
inspireren

12 juni 2024

Digitaal innoveren in de zorg: ondernemerslessen van Kepler Vision Technologies

Weinig sectoren zitten zózeer verlegen om digitale innovaties als de zorg. In de ouderenzorg zal het nu al nijpende personeelstekort...
6 juni 2024

Financiering vinden voor je startup: vier aandachtspunten én tips

Tips
Hoe briljant en innovatief een idee ook is, opschalen als startup lukt maar zelden zonder externe financiering. Wat moet écht...
4 juni 2024

Aantoonbaar een betere wereld ‘financieren’: hoe Qdrop impact investing meetbaar maakt

Claimen dat investeringen de wereld helpen is één, maar hoe bewijs je de échte impact van geld? Meer en meer...
21 mei 2024

Databeveiliging 2.0: hoe Chunk Works slimmer groeit met persoonlijke begeleiding van ROM InWest

‘Datagevoelige’ organisaties kijken met angst en beven naar de snelle opkomst van quantum computers, waarmee hacken kinderspel wordt. Het jonge...
15 mei 2024

Hoe Fabafull met plantaardige tussendoortjes de zorg bedient én de eiwittransitie ‘voedt’

ROM InWest ziet brood in Fabafull en helpt hen met innoveren. Want ze spelen in op de groeiende vraag naar...
7 mei 2024

Acceleratieprogramma Toekomstig Bouwen: voor startups die blijvend willen groeien

Slimme innovaties in de bouw en infra zijn van vitaal belang om Nederland leefbaar te houden. Maar ondernemen in deze...
23 april 2024

De kracht van impact: hoe je succesvol een onderneming opricht om de wereld beter te maken

Nadenken over hun maatschappelijke impact doen steeds meer Nederlandse ondernemingen. Opvallend is dat een groot aantal ondernemers een bedrijf opzet...
2 april 2024

Fondsbeheer van Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) komt naar ROM InWest

Vanaf 2 april brengt de provincie Noord-Holland het PDENH fondsbeheer onder bij ROM InWest. PDENH heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd...

Stay tuned

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws, verhalen, relevante evenementen en meer.