1 juni 2022

ROM InWest onderdeel van investeerdersgroep Quicargo

Quicargo
Publicatie

ROM InWest leidde een investeringsronde van € 2,7 miljoen voor logistiek dienstverlener Quicargo (QC United B.V.). Het is de eerste investering in een Noord-Hollands bedrijf van het in oktober (2021) opgerichte ROM InWest.

 

Vanuit onze middelen is een bedrag van € 1,15 miljoen geïnvesteerd, het resterende bedrag werd bijeengebracht door de huidige aandeelhouders. Het investeringskapitaal zal gebruikt worden om nieuwe projecten van Quicargo te versnellen. Met als doel om het eerste emissievrije vrachtnetwerk ter wereld te lanceren. Daarnaast zal het geld gebruikt worden voor de ontwikkeling van nieuwe ‘control tower’-software (QC Hub). Dit geeft bedrijven meer controle en transparantie over hun logistieke proces.

Belangrijke bijdrage aan efficiëntere en duurzamere transportsector

ROM InWest is eind vorig jaar opgericht om ondernemers in Noord-Holland verder te helpen bij hun businessplannen en investeringen. Het stimuleren van de energietransitie en transitie naar een circulaire economie zijn daarbij belangrijke doelstellingen. Met de investering in Quicargo levert ROM InWest een belangrijke bijdrage aan een efficiëntere en duurzamere transportsector.

Janet Nieboer, CEO ROM InWest: “Als ROM InWest zijn we blij dat we Quicargo kunnen ondersteunen met deze investering. Daarnaast helpen we Quicargo ook door hen op te nemen in ons brede netwerk van experts. Het bedrijf heeft innovatief en ondernemend vermogen en sluit met haar duurzame doelstellingen aan bij de ambities van ROM InWest als accelerator van innovatie, circulariteit en energietransitie in Noord-Holland.”

Het logistiek technologiebedrijf is gevestigd in B. Amsterdam, het voormalige IBM-gebouw in Amsterdam Nieuw-West met veel startups, scale-ups en freelancers. Quicargo wil de logistieke sector efficiënter en schoner maken. Daarnaast ondersteunt ze het mkb, zowel transportbedrijven als verladers, bij het digitaliseren van hun processen en het verbeteren van de toegang tot elkaar.

Vervuilende sector

De logistieke sector is een van de meest vervuilende sectoren. Gebleken is dat vrachtwagens tot aan de aflevering vol zijn, maar meestal (deels) leeg terugkeren. Deze traditionele benadering creëert een kloof tussen vraag en aanbod. Het resultaat is een verminderde efficiëntie en een zwaardere belasting voor het milieu. Quicargo heeft een digitaal logistiek platform ontwikkeld dat verladers en vervoerders met elkaar verbindt. Hierdoor is transport betaalbaarder en duurzamer en wordt de CO2-uitstoot meetbaar verlaagd.

Avishai Trabelsi van Quicargo: “Er zijn veel kansen om de logistieke sector efficiënter en duurzamer te maken. Het is natuurlijk een enorme verspilling als een vrachtwagen helemaal leeg terugrijdt van Maastricht naar Amsterdam, om vervolgens weer geladen te worden voor een ritje naar Groningen. Ons platform haalt honderden verschillende datapunten op uit ons grote netwerk van verladers en vervoerders en vindt de beste match. Zo kunnen we de ongebruikte capaciteit op de meest efficiënte manier invullen. Dit bespaart uitstoot, kosten en legt minder druk op het personeel. We ondersteunen ook de volledige operationele stromen, zodat we voor beide partijen ‘gemoedsrust’ kunnen geven.”

Uitkomst IPCC-rapport: nu handelen

Eind vorig jaar werd het bedrijf getriggerd door de zorgwekkende uitkomst van het IPCC-rapport. Het rapport waarschuwde dat als de mondiale temperatuur blijft stijgen, we op ramkoers zullen komen met de ernstige gevolgen hiervan. De tijd om deze ontwikkeling te stoppen raakt snel op en de boodschap is volgens Quicargo duidelijk: we moeten nu handelen.

Vrachtwagens in Europa zijn verantwoordelijk voor 22% van de uitstoot van wegvervoer. De Europese Commissie verwacht dat vrachtvervoer in de periode 2010-2050 met meer dan 50% zal stijgen. Trabelsi: “Door lege vrachtwagens te vullen besparen we al tonnen uitstoot, maar we geloven dat we sneller kunnen en moeten handelen, en daarom werken we nu aan het eerste emissievrije vrachtnetwerk ter wereld.”

Groene rit

Met het nieuwe initiatief kunnen bedrijven in een volledig geautomatiseerde en transparante stroom met één klik kiezen voor emissievrij transport. Eerst zal het bedrijf zijn voetafdruk zien, dan zal ze kunnen kiezen voor ‘groene rit’. Deze rit plant de zending aan de meest duurzame route en koppelt deze indien beschikbaar met een elektrische vrachtwagen. Waar in stadslogistiek al veel elektrische vans rijden zijn er vandaag de dag nog niet veel elektrische vrachtwagens actief in ‘the middle mile’. Quicargo zal de basis leggen voor de toekomstige ontwikkelingen in elektrisch vervoer. Volgens de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) is de ambitie dat in 2025 minimaal duizend vrachtwagens uitstootvrij rijden in Nederland. Tot die tijd zal de resterende uitstoot gecompenseerd worden in een gecertificeerd lokaal project. In het ‘groene dashboard’ kan het bedrijf (de verlader) hun duurzame prestaties volgen en vergelijken met de benchmarks in de sector.

Voor elke emissievrije levering wordt een ‘groencertificaat’ uitgereikt dat gedeeld kan worden met alle belanghebbenden. Zo wordt de basis gelegd voor het eerste Europese emissievrije vrachtwagennetwerk.

Meer dan 400 vervoerders aangesloten

Met een netwerk van meer dan 400 vervoerders wil Quicargo hierop inspelen. Eerder deed het bedrijf al een pilot om te analyseren hoe belangrijk huidige klanten het vinden om hun logistieke keten te verduurzamen. Dit in samenwerking met Cityhub (voornamelijk actief in elektrische stadslogistiek). Uit het experiment blijkt dat er veel interesse is, maar niet tegen elke prijs. In veel gevallen zijn bedrijven echter bereid concessies te doen op het gebied van bijvoorbeeld levertijden en de verdeling van ladingen over meerdere vrachtwagens.

Het doel is om in 2025 30% van de nationale zendingen emissievrij te hebben. Dit is een echte stap op weg naar het behalen van de Europese klimaatdoelen.

Ontwikkelingen in de logistieke sector

Een ander initiatief waar Quicargo, mede dankzij de investering, aan werkt is ‘QC Hub’. Dit is software die het MKB in staat stelt om hun logistieke activiteiten op een eenvoudige, duurzame en transparante manier te controleren en te bewaken.

“Vanwege ontwikkelingen zoals de pandemie, Brexit, oorlog, stijging van brandstof- en transportkosten en inflatie worden bedrijven zich meer bewust van het belang van hun supply chain en in het bijzonder hun transport. Grote bedrijven wijzen veel middelen toe om dit probleem op te lossen, maar het MKB heeft niet de middelen en kennis om dit te doen. Ik geloof dat QC Hub een gamechanger zal zijn voor deze organisaties, aangezien we alle ervaring die we hebben opgedaan gebruiken en alle technologie implementeren die we in de loop der jaren hebben ontwikkeld. Dit maken we nu toegankelijk voor bedrijven om zo al hun logistieke dienstverleners te beheren en dus niet alleen de Quicargo transportdiensten.”, aldus Trabelsi.

Verdere groei mogelijk maken

De toenemende vraag van bedrijven om duurzaam en waar mogelijk klimaatneutraal te transporteren zal naar verwachting leiden tot verdere groei van Quicargo. Niet alleen in Nederland maar ook in de rest van Europa. Om deze groei mogelijk te maken worden meer mensen aangenomen en worden samenwerkingen aangegaan met lokale en regionale partners. Een groene en goede groeiambitie die naadloos aansluit bij de langetermijnvisie van ROM InWest.

Van links naar rechts: Kostas Mamalingkas (ROM InWest), Vincent Vierhout (ROM InWest), Avishai (Co-founder, CEO Quicargo), Sam Houwen (Co-founder, CCO Quicargo), Janet Nieboer (CEO ROM InWest), Peter de Kruijk (Amsterdam International Business), Isabel van Nesselrooij (ROM InWest)

Laat je
inspireren

12 juni 2024

Digitaal innoveren in de zorg: ondernemerslessen van Kepler Vision Technologies

Weinig sectoren zitten zózeer verlegen om digitale innovaties als de zorg. In de ouderenzorg zal het nu al nijpende personeelstekort...
6 juni 2024

Financiering vinden voor je startup: vier aandachtspunten én tips

Tips
Hoe briljant en innovatief een idee ook is, opschalen als startup lukt maar zelden zonder externe financiering. Wat moet écht...
4 juni 2024

Aantoonbaar een betere wereld ‘financieren’: hoe Qdrop impact investing meetbaar maakt

Claimen dat investeringen de wereld helpen is één, maar hoe bewijs je de échte impact van geld? Meer en meer...
21 mei 2024

Databeveiliging 2.0: hoe Chunk Works slimmer groeit met persoonlijke begeleiding van ROM InWest

‘Datagevoelige’ organisaties kijken met angst en beven naar de snelle opkomst van quantum computers, waarmee hacken kinderspel wordt. Het jonge...
15 mei 2024

Hoe Fabafull met plantaardige tussendoortjes de zorg bedient én de eiwittransitie ‘voedt’

ROM InWest ziet brood in Fabafull en helpt hen met innoveren. Want ze spelen in op de groeiende vraag naar...
7 mei 2024

Acceleratieprogramma Toekomstig Bouwen: voor startups die blijvend willen groeien

Slimme innovaties in de bouw en infra zijn van vitaal belang om Nederland leefbaar te houden. Maar ondernemen in deze...
23 april 2024

De kracht van impact: hoe je succesvol een onderneming opricht om de wereld beter te maken

Nadenken over hun maatschappelijke impact doen steeds meer Nederlandse ondernemingen. Opvallend is dat een groot aantal ondernemers een bedrijf opzet...
2 april 2024

Fondsbeheer van Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) komt naar ROM InWest

Vanaf 2 april brengt de provincie Noord-Holland het PDENH fondsbeheer onder bij ROM InWest. PDENH heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd...

Stay tuned

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws, verhalen, relevante evenementen en meer.