2 augustus 2022

ROM InWest in Kijk op Noord-Holland

Kijk op Noord-Holland
Publicatie

Wil je als Noord-Hollandse ondernemer inhoudelijk op weg worden geholpen met je businesscase? Zoek je financiële middelen voor duurzame initiatieven, of zit je in de transitie naar circulair ondernemen? Ben je op zoek naar de juiste partijen om je onderneming verder te laten groeien? “Klop dan bij ons aan”, zegt Janet Nieboer, CEO van ROM InWest. “Heb je een goed verhaal met maatschappelijke impact? We ondersteunen ondernemers met inzet van menskracht, ons netwerk én vanuit onze fondsen.”

ROM InWest staat in de zomeredities van de magazines Kijk op Noord-Holland Noord en Kijk op Noord-Holland Zuid. Lees onderstaand het artikel met onze CEO Janet Nieboer en CEO van Quicargo Avishai Trabelsi.

De negen Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) in Nederland realiseren samen duizenden nieuwe arbeidsplaatsen en miljarden aan investeringen in de regionale economie. Elke provincie heeft een ROM, die gerichte aanjagers van innovatie- en concurrentiekracht zijn. “Waarbij wij een neutrale speler in de regio zijn en géén winstoogmerk hebben”, vertelt Janet Nieboer van het Noord-Hollandse ROM InWest, dat sinds een half jaar met 24 medewerkers vanuit Haarlem opereert.

Maatschappelijke impact

ROM’s werden ooit, op initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), opgericht om de economische achterstand van een regio op te lossen. “Maar vandaag de dag laten wij ondernemers innoveren, investeren en internationaliseren. Dit om hun groei te versnellen”, vertelt Nieboer. “Ons doel is om voor een duurzame en inclusieve groei van de regionale economie en werkgelegenheid te zorgen. Wij zetten ons hierbij in om op maatschappelijke thema’s impact te maken. Denk hierbij aan gezondheid, duurzaamheid, voeding en digitalisering. Dit doen we vóór en mét het innovatieve mkb.”

160 miljoen euro beschikbaar

“Met onze fondsen stimuleren we technologie en innovatie door deze via investeringen verder te laten groeien. Onze focus ligt hierbij op de circulariteit en energietransitie. Van ondernemers verwachten wij dan ook een duidelijk oog voor mens en milieu”, stelt Nieboer. “We ondersteunen voornamelijk ondernemingen die een positieve bijdrage leveren aan de energietransitie, de transitie naar een circulaire en inclusieve economie en andere innovatieopgaven.” Met het ministerie van EZK en de decentrale overheden uit de regio als aandeelhouder, beschikt ROM InWest over twee riant gevulde fondsen. “Ten eerste is er 60 miljoen euro voor het innovatieve midden- en kleinbedrijf, dat zich richt op regionale speerpunten zoals high tech, repair- en maakindustrie, agri, logistiek en life sciences & health”, legt Nieboer uit. “En het tweede fonds stelt 100 miljoen euro beschikbaar voor de versnelling van de energietransitie.”

Niet alleen financieel rendement

Sinds de oprichting, begin oktober 2021, weten Noord-Hollandse bedrijven de weg naar ROM InWest al goed te vinden en zijn er vele aanvragen gedaan. Van ongeveer dertig daarvan wordt nu nader bekeken of ze in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. “We beoordelen of de ingediende businesscases niet alleen financieel, maar ook maatschappelijk rendement genereren”, legt Nieboer uit. “Levert het bijvoorbeeld een impuls aan de werkgelegenheid, geeft het een boost aan een inclusieve economie of is er een innovatief plan dat meehelpt aan één van de zeventien duurzaamheidsdoelstellingen (SDG’s) die in het Klimaatakkoord van Parijs zijn afgesproken.”

Eerste match

Het Amsterdamse Quicargo, dat met een digitaal transportnetwerk aan het grootste netwerk van Europese vrachtwagens bouwt, ontving begin juni als eerste Noord-Hollandse bedrijf ondersteuning van ROM InWest. “Waarom we Quicargo zowel financieel als met ons netwerk helpen? De transportsector maakt veel door. Ten eerste moeten vrachtwagens hun CO2-emissie drastisch terugbrengen. Bovendien is het wegvervoer, vanwege de gigantische benzineprijzen, extreem duur. Quicargo heeft nu een prima businesscase om de logistieke sector zowel efficiënter als schoner te maken”, zegt Nieboer.

“Als logistieke dienstverlener ziet het bedrijf dat veel vrachtwagens vol naar een klant gaan, maar vervolgens vaak leeg of half leeg terugrijden. Daarop heeft Quicargo een digitaal logistiek platform ontwikkeld, dat verladers en vervoerders in Europa met elkaar verbindt. Als een chauffeur in stad X zijn lading lost, kan hij via het platform zien of er in de buurt een andere lading op te halen is voor de terugweg. Bedrijven die juist een vervoerder zoeken, zien via het platform of er een vrachtwagen met beschikbare ruimte in de buurt is. Quicargo koppelt dus vraag en aanbod in vervoer. Hierdoor wordt het Europese transport niet alleen betaalbaarder, maar ook duurzamer omdat het de CO2-uitstoot meetbaar vermindert.”

Koepelplatform

Een door ROM InWest geleidde investeringsronde leverde voor Quicargo 2,7 miljoen euro aan investeringskapitaal op: 1,15 miljoen kwam uit het genoemde ROM-fonds, het resterende bedrag werd bijeengebracht door de huidige aandeelhouders. Het investeringskapitaal zal gebruikt worden om nieuwe projecten van Quicargo te versnellen. Met als doel om het eerste emissievrije vrachtnetwerk ter wereld te lanceren. “Als ROM InWest financieren we nooit meer dan 49 procent van de investeringen. We proberen altijd andere middelen te mobiliseren. Oftewel, het erbij betrekken van andere private investeerders”, vertelt Nieboer. “We helpen bedrijven niet alleen om het juiste fonds te vinden. We brengen hen ook in contact met onze eerstelijns partners in de regio Noord-Holland. Ik wil er naartoe dat we een koepelplatform creëren. Bedrijven als Quicargo, onze partners en wij moeten allemaal van elkaar weten wáár de ondernemer het beste tot zijn recht komt. Of waar hij gefinancierd kan worden.” En kan ROM InWest niet helpen? Ook dan wordt de onderneming, middels het no wrong door-principe, verder geholpen. “Zo worden bedrijven met een warme geleiding doorverwezen naar het juiste fonds of de juiste partner in de regio.”

Contact

Ben je als Noord-Hollandse ondernemer ook op zoek naar financiële ondersteuning, bedrijfsondersteuning of hulp bij het maken van je bedrijfsplan? Of wil je advies over het faciliteren van samenwerking, innovatie, investering, groei of opschaling? Neem dan contact op met ROM InWest via het contactformulier op de website rominwest.nl of bel met 085-0401400. “We zijn er voor elk bedrijf”, besluit Nieboer. “Ook voor niet-westerse of vrouwelijke ondernemers. Klop bij ons aan en laat je onderneming groeien!”

Lees de PDF hier: ROM InWest in Kijk op Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid

Laat je
inspireren

12 juni 2024

Digitaal innoveren in de zorg: ondernemerslessen van Kepler Vision Technologies

Weinig sectoren zitten zózeer verlegen om digitale innovaties als de zorg. In de ouderenzorg zal het nu al nijpende personeelstekort...
6 juni 2024

Financiering vinden voor je startup: vier aandachtspunten én tips

Tips
Hoe briljant en innovatief een idee ook is, opschalen als startup lukt maar zelden zonder externe financiering. Wat moet écht...
4 juni 2024

Aantoonbaar een betere wereld ‘financieren’: hoe Qdrop impact investing meetbaar maakt

Claimen dat investeringen de wereld helpen is één, maar hoe bewijs je de échte impact van geld? Meer en meer...
21 mei 2024

Databeveiliging 2.0: hoe Chunk Works slimmer groeit met persoonlijke begeleiding van ROM InWest

‘Datagevoelige’ organisaties kijken met angst en beven naar de snelle opkomst van quantum computers, waarmee hacken kinderspel wordt. Het jonge...
15 mei 2024

Hoe Fabafull met plantaardige tussendoortjes de zorg bedient én de eiwittransitie ‘voedt’

ROM InWest ziet brood in Fabafull en helpt hen met innoveren. Want ze spelen in op de groeiende vraag naar...
7 mei 2024

Acceleratieprogramma Toekomstig Bouwen: voor startups die blijvend willen groeien

Slimme innovaties in de bouw en infra zijn van vitaal belang om Nederland leefbaar te houden. Maar ondernemen in deze...
23 april 2024

De kracht van impact: hoe je succesvol een onderneming opricht om de wereld beter te maken

Nadenken over hun maatschappelijke impact doen steeds meer Nederlandse ondernemingen. Opvallend is dat een groot aantal ondernemers een bedrijf opzet...
2 april 2024

Fondsbeheer van Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) komt naar ROM InWest

Vanaf 2 april brengt de provincie Noord-Holland het PDENH fondsbeheer onder bij ROM InWest. PDENH heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd...

Stay tuned

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws, verhalen, relevante evenementen en meer.