6 juni 2023

Het Ondernemersloket Economische Veiligheid is officieel geopend!

Ondernemersloket

Kennisintensieve mkb-bedrijven, startups en scale-ups in Noord-Holland die internationaal zakendoen, kunnen hun vragen omtrent economische veiligheidsrisico’s vanaf nu ook richten aan het Adviesloket Economische Veiligheid. Doel van het online informatie- en adviesloket, een initiatief van de Nederlandse overheid, is de economische weerbaarheid van het Nederlandse bedrijfsleven te versterken. 

Kennisintensieve startups, scale-ups en mkb-bedrijven kunnen nu terecht bij één centraal punt van de overheid met vragen over economische veiligheid. Bijvoorbeeld over risico’s als (digitale) spionage of ongewenste inmenging van buitenlandse overheden, of de export van goederen die zowel civiel als militair kunnen worden gebruikt. Of over de nieuwe wettelijke toetsing van buitenlandse investeringen, overnames en fusies.

Overnames, fusies en andere vormen van investeringen – waar ROM InWest ondernemers typisch veel in ondersteunt – zijn steeds vaker een middel voor staten om geopolitieke doelen te behalen. In het coalitieakkoord is afgesproken dat de Nederlandse bedrijfsbelangen en nationale veiligheid beter beschermd zullen worden. Met het Ondernemersloket Economische Veiligheid maakt het kabinet dat concreet. 

Ondernemersloket Economische Veiligheid voor Informatie, kennis en advies
Ondernemers kunnen bij het loket terecht voor actuele informatie, kennis en advies over zaken als het opzetten van vestigingen in het buitenland, bescherming van intellectueel eigendom en handel in technologie voor zowel civiele als militaire doeleinden (dual-use) of andere sensitieve technologie. Aanbieders van sensitieve technologie die werken met kennis, vaardigheden, goederen en technieken die de nationale veiligheid kunnen schaden als deze uitlekt, vormen een belangrijke doelgroep. 

Laagdrempelige hulp
De officiële opening van het loket vond plaats op een speciaal evenement op woensdag 31 mei, waar minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat de reden voor het loket toelichtte. “Als overheid willen we niet alleen waarschuwen voor gevaren, maar ondernemers ook helpen om daar iets tegen te doen. Het liefst zo makkelijk en laagdrempelig mogelijk. Het Ondernemersloket Economische Veiligheid biedt één centraal loket waar je als ondernemer geholpen wordt door specialisten van verschillende ministeries. Zo hoef je niet zelf op zoek naar de juiste expert”, liet hij optekenen. 

Verantwoord investeren
Namens ROM InWest was onder meer Hoofd Investeringen Kostas Mamalingkas aanwezig bij het evenement. “Ook Noord-Holland heeft volop mkb-bedrijven, startups en scale-ups die werkzaam zijn in kennisintensieve sectoren en die samenwerken of zakendoen met internationale partijen of andere overheden”, aldus Mamalingkas. “Juist omdat ROM InWest veel investeert in slimme technologie en innovaties, juichen wij de komst van dit loket toe. Bedrijven die veilig zakendoen, helpen ons om verantwoord te investeren.” 

Wet Veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames
Ter aanvulling op het loket treedt vandaag ook de Wet Veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Wet Vifo) in werking, die het mogelijk maakt om wijzigingen in zeggenschap door investeringen, fusies en overnames te toetsen. Investeerders en ondernemingen zijn met deze wet verplicht om wijzigingen van zeggenschap te melden bij het Bureau Toetsing Investeringen (BTI). Het BTI adviseert de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Justitie en Veiligheid of een nationaal veiligheidsrisico aanwezig is, waarna de ministers voorwaarden kunnen stellen aan de investering en in het uiterste geval zelfs kunnen verbieden. 

 

Jorn Eiting van Liempt
Jorn Eiting van Liempt
Senior Business Developer

Circulaire transitie

Van een lineaire naar een circulaire economie

Digitale transitie

Slimme systemen voor de maatschappij

Energietransitie

Van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen

Voedseltransitie

Naar een duurzamer en gezonder voedselsysteem

Laat je
inspireren

12 juni 2024

Digitaal innoveren in de zorg: ondernemerslessen van Kepler Vision Technologies

Weinig sectoren zitten zózeer verlegen om digitale innovaties als de zorg. In de ouderenzorg zal het nu al nijpende personeelstekort...
6 juni 2024

Financiering vinden voor je startup: vier aandachtspunten én tips

Tips
Hoe briljant en innovatief een idee ook is, opschalen als startup lukt maar zelden zonder externe financiering. Wat moet écht...
4 juni 2024

Aantoonbaar een betere wereld ‘financieren’: hoe Qdrop impact investing meetbaar maakt

Claimen dat investeringen de wereld helpen is één, maar hoe bewijs je de échte impact van geld? Meer en meer...
21 mei 2024

Databeveiliging 2.0: hoe Chunk Works slimmer groeit met persoonlijke begeleiding van ROM InWest

‘Datagevoelige’ organisaties kijken met angst en beven naar de snelle opkomst van quantum computers, waarmee hacken kinderspel wordt. Het jonge...
15 mei 2024

Hoe Fabafull met plantaardige tussendoortjes de zorg bedient én de eiwittransitie ‘voedt’

ROM InWest ziet brood in Fabafull en helpt hen met innoveren. Want ze spelen in op de groeiende vraag naar...
7 mei 2024

Acceleratieprogramma Toekomstig Bouwen: voor startups die blijvend willen groeien

Slimme innovaties in de bouw en infra zijn van vitaal belang om Nederland leefbaar te houden. Maar ondernemen in deze...
23 april 2024

De kracht van impact: hoe je succesvol een onderneming opricht om de wereld beter te maken

Nadenken over hun maatschappelijke impact doen steeds meer Nederlandse ondernemingen. Opvallend is dat een groot aantal ondernemers een bedrijf opzet...
2 april 2024

Fondsbeheer van Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) komt naar ROM InWest

Vanaf 2 april brengt de provincie Noord-Holland het PDENH fondsbeheer onder bij ROM InWest. PDENH heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd...

Stay tuned

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws, verhalen, relevante evenementen en meer.