5 oktober 2023

‘Daten’ met investeerders op LSH Capital Match: meld je aan!

Ben jij een beginnende (tech-)ondernemer in de life sciences en health ? Opzoek naar investeerders die kunnen helpen je startup naar een hoger niveau te tillen? Kom op 30 november naar LSH Capital Match, hét Amsterdam Life Sciences & Health Investor evenement in de Startup Village Amsterdam!

– For English read below –

LSH Capital Match heeft als doel om (beginnende) tech ondernemers en investeerders in het LSH-domein in Amsterdam fysiek bij elkaar te brengen. De dag wordt georganiseerd door ROM InWest, de Amsterdam Economic Board, Rabobank en Startup Village binnen de samenenwerking Impact and Entrepreneurship met de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam en het Amsterdam UMC, met ondersteuning van Startup Amsterdam en in samenwerking met Invest-NL en Innovatiefonds Noord-Holland.

 

Programma

Het programma begint om 13:00 uur met een plenaire sessie waar ervaren ondernemers hun ervaringen delen met afsluiten van een financieringsronde. Waar loop je tegenaan? Stel hier je vragen en laat je inspireren door de ervaringen en tips van collega-ondernemers. Investeerders leggen uit wat de vereisten zijn om financiering te krijgen en hoe het voorbereiden van een financieringsrond in elkaar zit.

Hierna volgen twee parallelsessies:

  • Eén-op-een matching tussen startups en investeerders
  • Een workshop specifiek voor startende tech-ondernemers over het uitbouwen van een idee tot een succesvolle startup

 

We sluiten af met een netwerksessie waarin iedereen met elkaar kan spreken.

De volgende investeerders hebben zich geregistreerd voor deze matchmaking: Borski Fund, Value Creation Capital, Shaping Impact Group, Positron Ventures, Lumo Labs, NextGen Ventures, Innovation Industries, CbusineZ, Holland Capital, Thuja, BGV, Vectrix, Rabobank, Innovatiefonds Noord-Holland, ASIF, ROM InWest en Invest-NL.

 

Aanmelden

Startups die bezig zijn met een financieringsronde (tot series-A) en beginnende tech ondernemers kunnen zich aanmelden via eventbrite. Deelname aan het event is op basis van acceptatie, waarvan je een bevestiging ontvangt van ROM InWest. Het aantal plaatsen is beperkt. Als het evenement vol is kan je je aanmelden voor de wachtlijst. In voorbereiding op de matchmaking maken we voor de dag een afsprakenprogramma en proberen we zoveel mogelijke passend afspraken in te plannen. Het evenement is gratis.

Ben jij enthousiast geraakt en kom je graag langs op 30 november? Registreer je dan snel via de link hieronder. Deelname is gratis!

 

Vraag ticket aan:             Aanmelden voor het event

Wanneer:                         30 november – inloop vanaf 12:30 uur, start om 13:00 uur

Waar:                               Startup Village, Science Park 608, 1098 XH Amsterdam (routebeschrijving)

 

‘Date’ investors at LSH Capital Match: sign up now!

Are you a tech entrepreneur in life sciences and health? Looking for opportunities to connect with investors who can take your startup to the next level? Would you like to learn how to prepare a funding round? Mark November 30th in your calendar for LSH Capital Match, the Amsterdam Life Sciences & Health investor event at the Startup Village in Amsterdam!

LSH Capital Match aims to connect (early-stage) tech entrepreneurs and investors in the LSH domain in a ‘real life’ setting in Amsterdam. The day is being organized by ROM InWest, the Amsterdam Economic Board, and Startup Village in collaboration with Impact and Entrepreneurship with the University of Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, and Amsterdam UMC, supported by Startup Amsterdam and in cooperation with Invest-NL and Innovatiefonds Noord-Holland.

 

Program

The program starts at 13:00 with a plenary session where seasoned entrepreneurs will share their expertise on how to close a funding round. What challenges do you face? Ask your questions here and be inspired by the experiences and tips of fellow entrepreneurs. Investors explain the requirements for gaining financing and how to prepare a financing round.

After that, two parallel sessions start:

  • One-on-one matching between startups and investors
  • A workshop specifically for tech startups on how to build an idea into a successful startup

We end the day with a networking session where everyone can chat with each other.

The following investors have registered for the matchmaking event: Borski Fund, Value Creation Capital, Shaping Impact Group, Positron Ventures, Lumo Labs, NextGen Ventures, Innovation Industries, CbusineZ, Holland Capital, Thuja, BGV, Vectrix, Rabobank, Innovatiefonds Noord-Holland, ASIF, ROM InWest, and Invest-NL.

 

Sign up

Startups in the process of a funding round (up to series A) and early-stage tech entrepreneurs can sign up via eventbrite. Participation in the event is on an acceptance basis, for which you will receive confirmation from ROM InWest. The number of places is limited. If the event is full, you can sign up for the waiting list. In preparation for matchmaking, we will create an appointment schedule for the day and try to schedule as many appropriate appointments as possible. The event is free of charge.

Are you excited and eager to attend on Nov. 30? Then register quickly via the link below. Participation is free!

Request ticket:         Register for the event

When:                         November 30 – entry from 12:30, start at 13:00

Where:                        Startup Village, Science Park 608, 1098 XH Amsterdam (directions).

Laat je
inspireren

12 juni 2024

Digitaal innoveren in de zorg: ondernemerslessen van Kepler Vision Technologies

Weinig sectoren zitten zózeer verlegen om digitale innovaties als de zorg. In de ouderenzorg zal het nu al nijpende personeelstekort...
6 juni 2024

Financiering vinden voor je startup: vier aandachtspunten én tips

Tips
Hoe briljant en innovatief een idee ook is, opschalen als startup lukt maar zelden zonder externe financiering. Wat moet écht...
4 juni 2024

Aantoonbaar een betere wereld ‘financieren’: hoe Qdrop impact investing meetbaar maakt

Claimen dat investeringen de wereld helpen is één, maar hoe bewijs je de échte impact van geld? Meer en meer...
21 mei 2024

Databeveiliging 2.0: hoe Chunk Works slimmer groeit met persoonlijke begeleiding van ROM InWest

‘Datagevoelige’ organisaties kijken met angst en beven naar de snelle opkomst van quantum computers, waarmee hacken kinderspel wordt. Het jonge...
15 mei 2024

Hoe Fabafull met plantaardige tussendoortjes de zorg bedient én de eiwittransitie ‘voedt’

ROM InWest ziet brood in Fabafull en helpt hen met innoveren. Want ze spelen in op de groeiende vraag naar...
7 mei 2024

Acceleratieprogramma Toekomstig Bouwen: voor startups die blijvend willen groeien

Slimme innovaties in de bouw en infra zijn van vitaal belang om Nederland leefbaar te houden. Maar ondernemen in deze...
23 april 2024

De kracht van impact: hoe je succesvol een onderneming opricht om de wereld beter te maken

Nadenken over hun maatschappelijke impact doen steeds meer Nederlandse ondernemingen. Opvallend is dat een groot aantal ondernemers een bedrijf opzet...
2 april 2024

Fondsbeheer van Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) komt naar ROM InWest

Vanaf 2 april brengt de provincie Noord-Holland het PDENH fondsbeheer onder bij ROM InWest. PDENH heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd...

Stay tuned

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws, verhalen, relevante evenementen en meer.