ROM InWest in Kijk op Noord-Holland

ROM InWest staat in de zomeredities van de magazines Kijk op Noord-Holland Noord en Kijk op Noord-Holland Zuid. Lees onderstaand het artikel met onze CEO Janet Nieboer en CEO van Quicargo Avishai Trabelsi.

Wil je als Noord-Hollandse ondernemer inhoudelijk op weg worden geholpen met je businesscase? Zoek je financiële middelen voor duurzame initiatieven, of zit je in de transitie naar circulair ondernemen? Ben je op zoek naar de juiste partijen om je onderneming verder te laten groeien? “Klop dan bij ons aan”, zegt Janet Nieboer, CEO van ROM InWest. “Heb je een goed verhaal met maatschappelijke impact? We ondersteunen ondernemers met inzet van menskracht, ons netwerk én vanuit onze fondsen.”

De negen Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) in Nederland realiseren samen duizenden nieuwe arbeidsplaatsen en miljarden aan investeringen in de regionale economie. Elke provincie heeft een ROM, die gerichte aanjagers van innovatie- en concurrentiekracht zijn. “Waarbij wij een neutrale speler in de regio zijn en géén winstoogmerk hebben”, vertelt Janet Nieboer van het Noord-Hollandse ROM InWest, dat sinds een half jaar met 24 medewerkers vanuit Haarlem opereert.

Maatschappelijke impact

ROM’s werden ooit, op initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), opgericht om de economische achterstand van een regio op te lossen. “Maar vandaag de dag laten wij ondernemers innoveren, investeren en internationaliseren. Dit om hun groei te versnellen”, vertelt Nieboer. “Ons doel is om voor een duurzame en inclusieve groei van de regionale economie en werkgelegenheid te zorgen. Wij zetten ons hierbij in om op maatschappelijke thema’s impact te maken. Denk hierbij aan gezondheid, duurzaamheid, voeding en digitalisering. Dit doen we vóór en mét het innovatieve mkb.”

160 miljoen euro beschikbaar

“Met onze fondsen stimuleren we technologie en innovatie door deze via investeringen verder te laten groeien. Onze focus ligt hierbij op de circulariteit en energietransitie. Van ondernemers verwachten wij dan ook een duidelijk oog voor mens en milieu”, stelt Nieboer. “We ondersteunen voornamelijk ondernemingen die een positieve bijdrage leveren aan de energietransitie, de transitie naar een circulaire en inclusieve economie en andere innovatieopgaven.” Met het ministerie van EZK en de decentrale overheden uit de regio als aandeelhouder, beschikt ROM InWest over twee riant gevulde fondsen. “Ten eerste is er 60 miljoen euro voor het innovatieve midden- en kleinbedrijf, dat zich richt op regionale speerpunten zoals high tech, repair- en maakindustrie, agri, logistiek en life sciences & health”, legt Nieboer uit. “En het tweede fonds stelt 100 miljoen euro beschikbaar voor de versnelling van de energietransitie.”

Niet alleen financieel rendement

Sinds de oprichting, begin oktober 2021, weten Noord-Hollandse bedrijven de weg naar ROM InWest al goed te vinden en zijn er vele aanvragen gedaan. Van ongeveer dertig daarvan wordt nu nader bekeken of ze in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. “We beoordelen of de ingediende businesscases niet alleen financieel, maar ook maatschappelijk rendement genereren”, legt Nieboer uit. “Levert het bijvoorbeeld een impuls aan de werkgelegenheid, geeft het een boost aan een inclusieve economie of is er een innovatief plan dat meehelpt aan één van de zeventien duurzaamheidsdoelstellingen (SDG’s) die in het Klimaatakkoord van Parijs zijn afgesproken.”

Eerste match

Het Amsterdamse Quicargo, dat met een digitaal transportnetwerk aan het grootste netwerk van Europese vrachtwagens bouwt, ontving begin juni als eerste Noord-Hollandse bedrijf ondersteuning van ROM InWest. “Waarom we Quicargo zowel financieel als met ons netwerk helpen? De transportsector maakt veel door. Ten eerste moeten vrachtwagens hun CO2-emissie drastisch terugbrengen. Bovendien is het wegvervoer, vanwege de gigantische benzineprijzen, extreem duur. Quicargo heeft nu een prima businesscase om de logistieke sector zowel efficiënter als schoner te maken”, zegt Nieboer.

“Als logistieke dienstverlener ziet het bedrijf dat veel vrachtwagens vol naar een klant gaan, maar vervolgens vaak leeg of half leeg terugrijden. Daarop heeft Quicargo een digitaal logistiek platform ontwikkeld, dat verladers en vervoerders in Europa met elkaar verbindt. Als een chauffeur in stad X zijn lading lost, kan hij via het platform zien of er in de buurt een andere lading op te halen is voor de terugweg. Bedrijven die juist een vervoerder zoeken, zien via het platform of er een vrachtwagen met beschikbare ruimte in de buurt is. Quicargo koppelt dus vraag en aanbod in vervoer. Hierdoor wordt het Europese transport niet alleen betaalbaarder, maar ook duurzamer omdat het de CO2-uitstoot meetbaar vermindert.”

Koepelplatform

Een door ROM InWest geleidde investeringsronde leverde voor Quicargo 2,7 miljoen euro aan investeringskapitaal op: 1,15 miljoen kwam uit het genoemde ROM-fonds, het resterende bedrag werd bijeengebracht door de huidige aandeelhouders. Het investeringskapitaal zal gebruikt worden om nieuwe projecten van Quicargo te versnellen. Met als doel om het eerste emissievrije vrachtnetwerk ter wereld te lanceren. “Als ROM InWest financieren we nooit meer dan 49 procent van de investeringen. We proberen altijd andere middelen te mobiliseren. Oftewel, het erbij betrekken van andere private investeerders”, vertelt Nieboer. “We helpen bedrijven niet alleen om het juiste fonds te vinden. We brengen hen ook in contact met onze eerstelijns partners in de regio Noord-Holland. Ik wil er naartoe dat we een koepelplatform creëren. Bedrijven als Quicargo, onze partners en wij moeten allemaal van elkaar weten wáár de ondernemer het beste tot zijn recht komt. Of waar hij gefinancierd kan worden.” En kan ROM InWest niet helpen? Ook dan wordt de onderneming, middels het no wrong door-principe, verder geholpen. “Zo worden bedrijven met een warme geleiding doorverwezen naar het juiste fonds of de juiste partner in de regio.”

Contact

Ben je als Noord-Hollandse ondernemer ook op zoek naar financiële ondersteuning, bedrijfsondersteuning of hulp bij het maken van je bedrijfsplan? Of wil je advies over het faciliteren van samenwerking, innovatie, investering, groei of opschaling? Neem dan contact op met ROM InWest via het contactformulier op de website rominwest.nl of bel met 085-0401400. “We zijn er voor elk bedrijf”, besluit Nieboer. “Ook voor niet-westerse of vrouwelijke ondernemers. Klop bij ons aan en laat je onderneming groeien!”

Lees de PDF hier: ROM InWest in Kijk op Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Gerelateerde items

      ROM InWest
20 februari 2024

“Digitalisering is een katalysator van urgente transities in de hele maatschappij” 

Door ondernemers te helpen bij het uitstippelen en financierbaar maken van hun digitale innovaties, versnelt ROM InWest de digitalisering van de maatschappij. Vanwaar de keuze...
Agurotech
      Publicatie
09 maart 2023

Agurotech haalt investering op voor versnellen duurzame landbouw met data-gedreven beregeningsbeheer

Agurotech ontvangt een investeringsimpuls van € 1,5 miljoen van Navus Ventures en ROM InWest. Zo kan het Amsterdamse hightechbedrijf, expert in data-gestuurd beregeningsbeheer, de volgende...
      Publicatie
08 maart 2023

Tex.tracer haalt € 1,5 miljoen aan startkapitaal op om transparantie in de textielindustrie aan te brengen

De sociale onderneming Tex.tracer kondigt vandaag een investering aan van € 1,5 miljoen door ROM InWest, HearstLab Europe, Joanna Invests en diverse durfkapitaalverstrekkers.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief