ROM InWest goed voor innovatief en sterk ondernemers-klimaat in Noord-Holland

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) InWest is gelanceerd in aanwezigheid van minister Stef Blok, gedeputeerde Ilse Zaal, wethouders Victor Everhardt en Pieter Dijkman en de wethouders van de andere oprichtende gemeenten. Met een kapitaal van €160 miljoen euro ondersteunt ROM InWest ondernemers in Noord-Holland die zich inzetten voor de versnelling van de energietransitie en de circulaire economie. Janet Nieboer is voorgedragen om per 1 januari 2022 aan te treden als directeur van ROM InWest. De ontwikkelingsmaatschappij gaat zich huisvesten in de Cupola XS — de voormalige koepelgevangenis in Haarlem.

Financiële en inhoudelijke ondersteuning ondernemers
Voor de oprichting van ROM InWest hebben de gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de regio Noord-Holland Noord (NHN), de provincie Noord-Holland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de handen ineengeslagen. Ook wordt de samenwerking gezocht met partners als Horizon Flevoland en de ROM voor de regio Utrecht. Gedeputeerde Ilse Zaal (Economie en Arbeidsmarkt & Onderwijs, provincie Noord-Holland): “De ROM verbindt niet alleen partners maar ook het regionale en landelijke economisch beleid, waarbij maatschappelijk rendement de boventoon voert. Deze ROM wordt een voorbeeld van hoe samenwerking kan leiden tot economische versterking en vergroening van de gehele regio.”

Met het ministerie van EZK en de decentrale overheden uit de regio als aandeelhouder, beschikt ROM InWest over twee fondsen:

  •  Een fonds ter waarde van € 60 miljoen, gericht op innovatief MKB, met brede regionale speerpunten zoals high tech, repair- en maakindustrie, agri & food, logistiek en life sciences & health.
  • Een transitiefonds van € 100 miljoen, voor investeringen in de energietransitie en de circulaire economie, zoals investeringen om een groene waterstofinfrastructuur op te zetten.

 

Naast de mogelijkheid tot financiële ondersteuning, helpt ROM InWest ondernemers ook inhoudelijk op weg. ROM InWest biedt namelijk ook hulp bij knelpunten in business development. Zo toetsen specialisten plannen van ondernemers op financiële en technische haalbaarheid en worden de juiste partijen met elkaar in contact gebracht. Tot slot kan ROM InWest, net als de andere ROM’s in Nederland, uitvoering geven aan Rijksregelingen. Denk hierbij aan het noodpakket ‘banen en economie’ of de recente Corona Overbruggingslening (COL). Zo komen publieke gelden uit Europa en Den Haag zo goed mogelijk bij ondernemers in de regio terecht.

Wethouder Victor Everhardt (Economische Zaken, Amsterdam): “Met ROM InWest kunnen we, de verschillende overheden samen met bedrijven, de economie in de regio innovatiever maken en aanjagen. Door deze vorm van cofinanciering wordt het voor het bedrijfsleven mogelijk om grote investeringen naar de regio te halen en zo te zorgen voor nieuwe banen, een versnelling van de energietransitie en duurzaam economisch herstel na corona. De weg naar Parijs wordt hiermee aangelegd in onze metropoolregio en provincie.”

Dubbele opgave: economie versterken én verduurzamen
Hoewel ROM InWest lijkt op ROM’s in andere regio’s, is er een groot verschil. In Noord-Holland bestaat namelijk al een sterk ecosysteem, waarin de ‘Amsterdam Economic Board’ en ‘Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord’ samenwerking aanjagen en een belangrijke bijdrage leveren aan het verdienvermogen van de regio. Bepalend voor de oprichting voor ROM InWest was de wens voor meer bestuurlijke samenwerking. Wethouder Pieter Dijkman (Economische Zaken, Alkmaar): “Lange tijd leek het erop dat Noord-Holland een Noord- en Zuidvleugel heeft die elkaar net zo gemakkelijk raken als de Noord- en Zuidpool. In de samenwerking in de ROM wordt duidelijk welke meerwaarde we elkaar te bieden hebben. In de ROM komen hoogwaardige kennis, internationale flair en de doenersmentaliteit van Noord-Holland bij elkaar.”

Behalve de wens tot meer bestuurlijke samenwerking, staat de regio ook voor een dubbele opgave. Enerzijds toont de coronacrisis aan dat het bedrijfsleven kwetsbaar is, anderzijds bestaat de ambitie om de regionale economie verder te verduurzamen en de energietransitie te versnellen. De bestaande kennis en expertise, aangevuld met het omvangrijke fondskapitaal van ROM InWest, vormen daarvoor de sleutel. 

 

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Gerelateerde items

      ROM InWest
20 februari 2024

“Digitalisering is een katalysator van urgente transities in de hele maatschappij” 

Door ondernemers te helpen bij het uitstippelen en financierbaar maken van hun digitale innovaties, versnelt ROM InWest de digitalisering van de maatschappij. Vanwaar de keuze...
Agurotech
      Publicatie
09 maart 2023

Agurotech haalt investering op voor versnellen duurzame landbouw met data-gedreven beregeningsbeheer

Agurotech ontvangt een investeringsimpuls van € 1,5 miljoen van Navus Ventures en ROM InWest. Zo kan het Amsterdamse hightechbedrijf, expert in data-gestuurd beregeningsbeheer, de volgende...
      Publicatie
08 maart 2023

Tex.tracer haalt € 1,5 miljoen aan startkapitaal op om transparantie in de textielindustrie aan te brengen

De sociale onderneming Tex.tracer kondigt vandaag een investering aan van € 1,5 miljoen door ROM InWest, HearstLab Europe, Joanna Invests en diverse durfkapitaalverstrekkers.

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief