Het Ondernemersloket Economische Veiligheid is officieel geopend!

Kennisintensieve mkb-bedrijven, startups of scale-ups kunnen nu terecht bij één centraal punt van de overheid met vragen over economische veiligheid. Bijvoorbeeld over risico’s als (digitale) spionage of ongewenste inmenging van buitenlandse overheden, of de export van goederen die zowel civiel als militair kunnen worden gebruikt. Of over de nieuwe wettelijke toetsing van buitenlandse investeringen, overnames en fusies.

Overnames, fusies en andere vormen van investeringen – waar ROM InWest ondernemers typisch veel in ondersteunt – zijn steeds vaker een middel voor staten om geopolitieke doelen te behalen. In het coalitieakkoord is afgesproken dat de Nederlandse bedrijfsbelangen en nationale veiligheid beter beschermd zullen worden. Met het Ondernemersloket Economische Veiligheid maakt het kabinet dat concreet. 

Ondernemersloket Economische Veiligheid voor Informatie, kennis en advies
Ondernemers kunnen bij het loket terecht voor actuele informatie, kennis en advies over zaken als het opzetten van vestigingen in het buitenland, bescherming van intellectueel eigendom en handel in technologie voor zowel civiele als militaire doeleinden (dual-use) of andere sensitieve technologie. Aanbieders van sensitieve technologie die werken met kennis, vaardigheden, goederen en technieken die de nationale veiligheid kunnen schaden als deze uitlekt, vormen een belangrijke doelgroep. 

Laagdrempelige hulp
De officiële opening van het loket vond plaats op een speciaal evenement op woensdag 31 mei, waar minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat de reden voor het loket toelichtte. “Als overheid willen we niet alleen waarschuwen voor gevaren, maar ondernemers ook helpen om daar iets tegen te doen. Het liefst zo makkelijk en laagdrempelig mogelijk. Het Ondernemersloket Economische Veiligheid biedt één centraal loket waar je als ondernemer geholpen wordt door specialisten van verschillende ministeries. Zo hoef je niet zelf op zoek naar de juiste expert”, liet hij optekenen. 

Verantwoord investeren
“Namens ROM InWest was onder meer Hoofd Investeringen Kostas Mamalingkas aanwezig bij het evenement. “Ook Noord-Holland heeft volop mkb-bedrijven, startups en scale-ups die werkzaam zijn in kennisintensieve sectoren en die samenwerken of zakendoen met internationale partijen of andere overheden”, aldus Mamalingkas. “Juist omdat ROM InWest veel investeert in slimme technologie en innovaties, juichen wij de komst van dit loket toe. Bedrijven die veilig zakendoen, helpen ons om verantwoord te investeren.” 

Wet Veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames
Ter aanvulling op het loket treedt vandaag ook de Wet Veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames (Wet Vifo) in werking, die het mogelijk maakt om wijzigingen in zeggenschap door investeringen, fusies en overnames te toetsen. Investeerders en ondernemingen zijn met deze wet verplicht om wijzigingen van zeggenschap te melden bij het Bureau Toetsing Investeringen (BTI). Het BTI adviseert de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Justitie en Veiligheid of een nationaal veiligheidsrisico aanwezig is, waarna de ministers voorwaarden kunnen stellen aan de investering en in het uiterste geval zelfs kunnen verbieden. 

 

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Gerelateerde items

       Nieuws
28 februari 2024

Terugblik ROM Young Talent Program 2023 

Medio maart 2023 ging het ROM Young Talent Program van start, een nieuw en uniek initiatief voor net afgestudeerden en starters op de arbeidsmarkt met...
      ROM InWest
20 februari 2024

“Digitalisering is een katalysator van urgente transities in de hele maatschappij” 

Door ondernemers te helpen bij het uitstippelen en financierbaar maken van hun digitale innovaties, versnelt ROM InWest de digitalisering van de maatschappij. Vanwaar de keuze...
       Nieuws
08 februari 2024

Dit zijn de genomineerden voor de Zorginnovatieprijs 2024 

Welk Noord-Hollands bedrijf gaat naar de nationale finale van de Zorginnovatieprijs 2024 – de prijs voor de meest innovatieve onderneming op het gebied van zorg...

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief