‘Daten’ met investeerders op LSH Capital Match: meld je aan!

– For English read below –

Ben jij een tech-ondernemer in de life sciences en health en wil je in contact komen met investeerders die jouw startup naar een hoger niveau te tillen? Wil je leren hoe je een financieringsronde voorbereidt? Houd dan 30 november vrij in je agenda voor LSH Capital Match, hét Amsterdam Life Sciences & Health Investor evenement in de Startup Village in Amsterdam!

LSH Capital Match heeft als doel om (beginnende) tech ondernemers en investeerders in het LSH-domein in Amsterdam fysiek bij elkaar te brengen. De dag wordt georganiseerd door ROM InWest, de Amsterdam Economic Board, Rabobank en Startup Village binnen de samenenwerking Impact and Entrepreneurship met de Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam en het Amsterdam UMC, met ondersteuning van Startup Amsterdam en in samenwerking met Invest-NL en Innovatiefonds Noord-Holland.

 

Programma

Het programma begint om 13:00 uur met een plenaire sessie waar ervaren ondernemers hun ervaringen delen met afsluiten van een financieringsronde. Waar loop je tegenaan? Stel hier je vragen en laat je inspireren door de ervaringen en tips van collega-ondernemers. Investeerders leggen uit wat de vereisten zijn om financiering te krijgen en hoe het voorbereiden van een financieringsrond in elkaar zit.

Hierna volgen twee parallelsessies:

  • Eén-op-een matching tussen startups en investeerders
  • Een workshop specifiek voor startende tech-ondernemers over het uitbouwen van een idee tot een succesvolle startup

 

We sluiten af met een netwerksessie waarin iedereen met elkaar kan spreken.

De volgende investeerders hebben zich geregistreerd voor deze matchmaking: Borski Fund, Value Creation Capital, Shaping Impact Group, Positron Ventures, Lumo Labs, NextGen Ventures, Innovation Industries, CbusineZ, Holland Capital, Thuja, BGV, Vectrix, Rabobank, Innovatiefonds Noord-Holland, ASIF, ROM InWest en Invest-NL.

 

Aanmelden

Startups die bezig zijn met een financieringsronde (tot series-A) en beginnende tech ondernemers kunnen zich aanmelden via eventbrite. Deelname aan het event is op basis van acceptatie, waarvan je een bevestiging ontvangt van ROM InWest. Het aantal plaatsen is beperkt. Als het evenement vol is kan je je aanmelden voor de wachtlijst. In voorbereiding op de matchmaking maken we voor de dag een afsprakenprogramma en proberen we zoveel mogelijke passend afspraken in te plannen. Het evenement is gratis.

Ben jij enthousiast geraakt en kom je graag langs op 30 november? Registreer je dan snel via de link hieronder. Deelname is gratis!

 

Vraag ticket aan:             Aanmelden voor het event

Wanneer:                         30 november – inloop vanaf 12:30 uur, start om 13:00 uur

Waar:                               Startup Village, Science Park 608, 1098 XH Amsterdam (routebeschrijving)

 

‘Date’ investors at LSH Capital Match: sign up now!

Are you a tech entrepreneur in life sciences and health? Looking for opportunities to connect with investors who can take your startup to the next level? Would you like to learn how to prepare a funding round? Mark November 30th in your calendar for LSH Capital Match, the Amsterdam Life Sciences & Health investor event at the Startup Village in Amsterdam!

LSH Capital Match aims to connect (early-stage) tech entrepreneurs and investors in the LSH domain in a ‘real life’ setting in Amsterdam. The day is being organized by ROM InWest, the Amsterdam Economic Board, and Startup Village in collaboration with Impact and Entrepreneurship with the University of Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, and Amsterdam UMC, supported by Startup Amsterdam and in cooperation with Invest-NL and Innovatiefonds Noord-Holland.

 

Program

The program starts at 13:00 with a plenary session where seasoned entrepreneurs will share their expertise on how to close a funding round. What challenges do you face? Ask your questions here and be inspired by the experiences and tips of fellow entrepreneurs. Investors explain the requirements for gaining financing and how to prepare a financing round.

After that, two parallel sessions start:

  • One-on-one matching between startups and investors
  • A workshop specifically for tech startups on how to build an idea into a successful startup

We end the day with a networking session where everyone can chat with each other.

The following investors have registered for the matchmaking event: Borski Fund, Value Creation Capital, Shaping Impact Group, Positron Ventures, Lumo Labs, NextGen Ventures, Innovation Industries, CbusineZ, Holland Capital, Thuja, BGV, Vectrix, Rabobank, Innovatiefonds Noord-Holland, ASIF, ROM InWest, and Invest-NL.

 

Sign up

Startups in the process of a funding round (up to series A) and early-stage tech entrepreneurs can sign up via eventbrite. Participation in the event is on an acceptance basis, for which you will receive confirmation from ROM InWest. The number of places is limited. If the event is full, you can sign up for the waiting list. In preparation for matchmaking, we will create an appointment schedule for the day and try to schedule as many appropriate appointments as possible. The event is free of charge.

Are you excited and eager to attend on Nov. 30? Then register quickly via the link below. Participation is free!

Request ticket:         Register for the event

When:                         November 30 – entry from 12:30, start at 13:00

Where:                        Startup Village, Science Park 608, 1098 XH Amsterdam (directions).

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Gerelateerde items

       Nieuws
07 december 2023

Acceleratieprogramma Toekomstig bouwen: voor startups die blijvend willen groeien

Start-up in biobased of circulaire bouwsector? Betrokken bij datagedreven infrastructuurbeheer en -onderhoud? Schrijf je voor 15 december in voor het acceleratieprogramma Toekomstbestendig Bouwen!
       Nieuws
02 november 2023

“Pas als iedereen in Nederland een energieneutrale woning heeft, is onze missie geslaagd”

In 2018 richtte hij Woon Duurzaam op, een platform voor woningeigenaren die hun woning willen verduurzamen. Vier jaar later kreeg het bedrijf financiering van ROM InWest. Hoe hielp dat bij de ontwikkeling en waar staat het bedrijf op dit moment? 
       Nieuws
02 november 2023

“De energietransitie gaat alleen slagen als de hele maatschappij ervan meeprofiteert” 

Eerst fors moeten investeren in zonnepanelen om er vervolgens pas de vruchten van te plukken: zo werkt het niet voor doorsnee huishoudens, bedacht Julius Smith toen hij in 2017 Supersola oprichtte. Zijn alternatief – een plug & play zonnepaneel dat gewoon in het stopcontact kan en zonder gedoe zijn werk doet – ligt inmiddels ook op talloze schuurtjes, balkons, in tuinen én in het schap van de bouwmarkt. Hoe droeg de investering van ROM InWest in Supersola bij aan het succes van het bedrijf? 

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief