Code-V in de praktijk: stappen naar meer vrouwelijk ondernemerschap

ROM InWest is een van de ondertekenaars van Code-V, het maatschappelijk initiatief van ruim 65 publieke en private partijen in Nederland om vrouwelijk ondernemerschap te ondersteunen en te versnellen.

De handtekening staat, hoe nu verder? “Internationale vrouwendag op vrijdag 8 maart is een actuele aanleiding om kritisch te kijken wat wij zelf doen. En wat we meer kunnen doen”, meent ROM InWest CEO Janet Nieboer. Daarom een gesprek met drie vrouwelijke leidinggevenden: naast Janet investment manager Isabel van Nesselrooji en projectverantwoordelijke voor Code-V Dorien Lathouwers.

Ondervertegenwoordigd ondernemerspotentieel  

Het vertrekpunt is duidelijk: vrouwelijke ondernemers zijn ondervertegenwoordigd. Daarnaast is de financiering die naar vrouwelijke ondernemers gaat beperkt waardoor veel potentieel onbenut blijft. Dat is zonde en moet daarom beter, aldus de missie van Code-V.ROM InWest heeft de publieke taak om alle potentiële ondernemers te ondersteunen en te laten groeien”, stelt Janet. “Toch zien we dat vrouwelijk ondernemerschap achterblijft. Slechts 37 procent van alle ondernemers is vrouw, zo’n 11 procent van startup founders is vrouw en een kleine 5,7 procent van alle beschikbare VCfinanciering gaat naar teams met een vrouwelijke oprichter. Hierdoor krijgen ondernemingen met potentie niet de kans die ze verdienen om te groeien. Daarom moeten we onder andere kritisch kijken naar onbedoelde blinde vlekken bij veel investeerders. Daar zie ik een taak voor ROM InWest.” 

Dynamiek publiek privaat

Om die verandering in gang te zetten zet Janet in op de bestaande dynamiek tussen publiek en privaat. “Met onze deelname aan Code-V hebben we een divers netwerk met financiële instellingen, private equity partijen, belangenverenigingen, koepelorganisaties en ministeries. Samen kunnen we de lat stellen, dezelfde maatstaven gebruiken en door dezelfde bril kijken om voortgang in vrouwelijk ondernemerschap te meten en te stimuleren.”  

Marktpotentieel

Inclusie en diversiteit zijn natuurlijk actuele thema’s waaraan veel marktpartijen actief werken. “Dat is positief”, benadrukt Isabel. “We kunnen deze dynamiek scherp houden en kracht bijzetten door onderzoeken te laten zien die aantonen dat er een marktpotentieel van 137 miljard euro beschikbaar komt als vrouwen echt worden geïncludeerd. Ik kan me voorstellen dat dat een private partij aanzet tot denken en actie te ondernemen. Zo kunnen ze gericht data verzamelen die de investering in vrouwelijk ondernemerschap tastbaar en aantrekkelijk maakt voor investeerders.”   

Belang netwerken 

Dorien wijst daarnaast op het belang van samenwerking en netwerkvorming voor vrouwelijk ondernemerschap. “We werken samen met lokale en nationale partners om een ecosysteem te creëren dat vrouwelijke ondernemers ondersteunt. Denk aan het organiseren van netwerkevenementen, workshops en mentorprogramma’s die zijn ontworpen om vaardigheden te ontwikkelen, kennis te delen en waardevolle connecties te leggen. De weg wijzen naar beschikbare financiering en hoe dit te verkrijgen, hoort daar ook bij.”

Verandering begint aan je eigen deur   

Echte verandering teweegbrengen begint bij onszelf, erkennen de drie gesprekspartners. Isabel: “Ook wij zelf moeten aan de slag. Bijvoorbeeld door op zoek te gaan naar onbewuste en onbedoelde vooroordelen als investment manager en beoordelaar van financieringsaanvragen. Hebben we die, en zo ja, hoe kunnen we die wegnemen? We willen toe naar echt inclusieve besluitvormingsprocessen. Dit zorgt ervoor dat onze financierings- en ondersteuningsbeslissingen eerlijk en gebalanceerd zijn. Zo krijgen vrouwelijke ondernemers gelijke kansen om te slagen.”  

Unconscious data blootleggen   

ROM InWest wil de impact van haar initiatieven voor vrouwelijk ondernemerschap ook tastbaar maken. Janet: “We zullen regelmatig het effect en de voortgang van onze programma’s meten en evalueren met streefcijfers en quota voor het financieren van vrouwelijke ondernemers. Zo houden we onszelf de spiegel voor en kunnen we zorgen voor een continue verbetering van onze strategie. Zo kunnen we blijven leren, groeien en onze aanpak voortdurend verfijnen om het meest effectief te zijn.”  

 

Met een inclusieve benadering van economische ontwikkeling wil ROM InWest gelijke kansen creëren voor alle ondernemers, ongeacht geslacht, afkomst of geaardheid. Door actief vrouwelijk ondernemerschap te ondersteunen en te bevorderen, draagt ROM InWest bij aan een diverser en veerkrachtiger economisch landschap in de regio. 

 

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Gerelateerde items

       Nieuws
11 april 2024

Kepler Vision Technologies haalt investering van € 1.5 miljoen op voor slimme sensortechnologie

Kepler Vision Technologies, softwareontwikkelaar voor de zorgsector, heeft van ROM InWest en bestaande aandeelhouders een totale investering van € 1.5 miljoen ontvangen. Met dit geld...
       Nieuws
02 april 2024

Fondsbeheer van Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) komt naar ROM InWest

Vanaf 2 april brengt de provincie Noord-Holland het PDENH fondsbeheer onder bij ROM InWest. PDENH heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in duurzame en innovatieve bedrijven...
       Nieuws
19 maart 2024

ROM InWest neemt aandeel in algenkweektechnologiebedrijf Lgem  

ROM InWest heeft op 15 december 2023 een aandeel genomen in Lgem, technologiespecialist in de grootschalige kweek van microalgen voor commerciële toepassingen – met name...

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief