8 oktober 2021

ROM InWest goed voor sterk ondernemersklimaat in Noord-Holland

RomInWest
Publicatie

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) InWest is gelanceerd in aanwezigheid van minister Stef Blok, gedeputeerde Ilse Zaal, wethouders Victor Everhardt en Pieter Dijkman en de wethouders van de andere oprichtende gemeenten. Met een kapitaal van €160 miljoen euro ondersteunt ROM InWest ondernemers in Noord-Holland die zich inzetten voor de versnelling van de energietransitie en de circulaire economie. Janet Nieboer is voorgedragen om per 1 januari 2022 aan te treden als directeur van ROM InWest. De ontwikkelingsmaatschappij gaat zich huisvesten in de Cupola XS — de voormalige koepelgevangenis in Haarlem.

 

Financiële en inhoudelijke ondersteuning ondernemers


Voor de oprichting van ROM InWest hebben de gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de regio Noord-Holland Noord (NHN), de provincie Noord-Holland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de handen ineengeslagen. Ook wordt de samenwerking gezocht met partners als Horizon Flevoland en de ROM voor de regio Utrecht. Gedeputeerde Ilse Zaal (Economie en Arbeidsmarkt & Onderwijs, provincie Noord-Holland): “De ROM verbindt niet alleen partners maar ook het regionale en landelijke economisch beleid, waarbij maatschappelijk rendement de boventoon voert. Deze ROM wordt een voorbeeld van hoe samenwerking kan leiden tot economische versterking en vergroening van de gehele regio.”

Met het ministerie van EZK en de decentrale overheden uit de regio als aandeelhouder, beschikt ROM InWest over twee fondsen:

  •  Een fonds ter waarde van € 60 miljoen, gericht op innovatief MKB, met brede regionale speerpunten zoals high tech, repair- en maakindustrie, agri & food, logistiek en life sciences & health.
  • Een transitiefonds van € 100 miljoen, voor investeringen in de energietransitie en de circulaire economie, zoals investeringen om een groene waterstofinfrastructuur op te zetten.

Naast de mogelijkheid tot financiële ondersteuning, helpt ROM InWest ondernemers ook inhoudelijk op weg. ROM InWest biedt namelijk ook hulp bij knelpunten in business development. Zo toetsen specialisten plannen van ondernemers op financiële en technische haalbaarheid en worden de juiste partijen met elkaar in contact gebracht. Tot slot kan ROM InWest, net als de andere ROM’s in Nederland, uitvoering geven aan Rijksregelingen. Denk hierbij aan het noodpakket ‘banen en economie’ of de recente Corona Overbruggingslening (COL). Zo komen publieke gelden uit Europa en Den Haag zo goed mogelijk bij ondernemers in de regio terecht.

Wethouder Victor Everhardt (Economische Zaken, Amsterdam): “Met ROM InWest kunnen we, de verschillende overheden samen met bedrijven, de economie in de regio innovatiever maken en aanjagen. Door deze vorm van cofinanciering wordt het voor het bedrijfsleven mogelijk om grote investeringen naar de regio te halen en zo te zorgen voor nieuwe banen, een versnelling van de energietransitie en duurzaam economisch herstel na corona. De weg naar Parijs wordt hiermee aangelegd in onze metropoolregio en provincie.”

Dubbele opgave: economie versterken én verduurzamen


Hoewel ROM InWest lijkt op ROM’s in andere regio’s, is er een groot verschil. In Noord-Holland bestaat namelijk al een sterk ecosysteem, waarin de ‘Amsterdam Economic Board’ en ‘Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord’ samenwerking aanjagen en een belangrijke bijdrage leveren aan het verdienvermogen van de regio. Bepalend voor de oprichting voor ROM InWest was de wens voor meer bestuurlijke samenwerking. Wethouder Pieter Dijkman (Economische Zaken, Alkmaar): “Lange tijd leek het erop dat Noord-Holland een Noord- en Zuidvleugel heeft die elkaar net zo gemakkelijk raken als de Noord- en Zuidpool. In de samenwerking in de ROM wordt duidelijk welke meerwaarde we elkaar te bieden hebben. In de ROM komen hoogwaardige kennis, internationale flair en de doenersmentaliteit van Noord-Holland bij elkaar.”

Behalve de wens tot meer bestuurlijke samenwerking, staat de regio ook voor een dubbele opgave. Enerzijds toont de coronacrisis aan dat het bedrijfsleven kwetsbaar is, anderzijds bestaat de ambitie om de regionale economie verder te verduurzamen en de energietransitie te versnellen. De bestaande kennis en expertise, aangevuld met het omvangrijke fondskapitaal van ROM InWest, vormen daarvoor de sleutel. 

 

Laat je
inspireren

11 juli 2024

Blog Janet: Zorgen rond innovatie

Nu het tweede boekjaar van ROM InWest is afgesloten en de zomervakantie zich bijna aandient, is dit een uitgelezen moment...
11 juli 2024

Deelplatform Peerby breidt uit naar de Verenigde Staten

Groot nieuws van Peerby, het inmiddels bekende online platform waar buren spullen kunnen delen voor meer sociale verbinding en om...
12 juni 2024

Digitaal innoveren in de zorg: ondernemerslessen van Kepler Vision Technologies

Weinig sectoren zitten zózeer verlegen om digitale innovaties als de zorg. In de ouderenzorg zal het nu al nijpende personeelstekort...
6 juni 2024

Financiering vinden voor je startup: vier aandachtspunten én tips

Tips
Hoe briljant en innovatief een idee ook is, opschalen als startup lukt maar zelden zonder externe financiering. Wat moet écht...
4 juni 2024

Aantoonbaar een betere wereld ‘financieren’: hoe Qdrop impact investing meetbaar maakt

Claimen dat investeringen de wereld helpen is één, maar hoe bewijs je de échte impact van geld? Meer en meer...
21 mei 2024

Databeveiliging 2.0: hoe Chunk Works slimmer groeit met persoonlijke begeleiding van ROM InWest

‘Datagevoelige’ organisaties kijken met angst en beven naar de snelle opkomst van quantum computers, waarmee hacken kinderspel wordt. Het jonge...
15 mei 2024

Hoe Fabafull met plantaardige tussendoortjes de zorg bedient én de eiwittransitie ‘voedt’

ROM InWest ziet brood in Fabafull en helpt hen met innoveren. Want ze spelen in op de groeiende vraag naar...
7 mei 2024

Acceleratieprogramma Toekomstig Bouwen: voor startups die blijvend willen groeien

Nieuws
Slimme innovaties in de bouw en infra zijn van vitaal belang om Nederland leefbaar te houden. Maar ondernemen in deze...

Stay tuned

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van nieuws, verhalen, relevante evenementen en meer.