Fondsbeheer van Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) komt naar ROM InWest

Vanaf 2 april brengt de provincie Noord-Holland het PDENH fondsbeheer onder bij ROM InWest. PDENH heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in duurzame en innovatieve bedrijven en initiatieven. Om de continuïteit in het fondsbeheer te waarborgen zal ROM InWest komende tijd samen werken met KplusV en StartGreen.

PDENH is sinds september 2023 een closed-end fonds dat zich alleen nog richt op vervolginvesteringen in bestaande portfoliobedrijven, het beheren van uitstaande leningen en het doorverkopen van participaties in succesvolle duurzame groeibedrijven.

Het huidige fondsbeheerteam blijft betrokken en werkt tijdens de overdrachtsfase samen met ROM InWest. Voor de portfoliobedrijven betekent dit continuïteit en consistentie in het beleid van de afgelopen jaren waarmee de kans op financieel, economische en maatschappelijk succes voor de bedrijven, het fonds én de regio wordt geoptimaliseerd.

Het fonds heeft in de afgelopen jaren een forse bijdrage geleverd aan de transitie naar een duurzame en circulaire economie. Gedeputeerde Esther Rommel: “Het fonds heeft ruim 70 miljoen euro geïnvesteerd in innovatieve en duurzame projecten. De betrokken bedrijven zitten vaak in hun opstart- of opschaalfase. Hun projecten en activiteiten leveren een boost aan de regio op het gebied van de energietransitie, circulaire economie en duurzame mobiliteit. Met de investeringen dichtte PDENH een gat in de kapitaalmarkt voor dit type bedrijven en projecten. De betrokken bedrijven hebben eind 2022 samen al bijna 900 kiloton aan CO2-besparing gerealiseerd en 566 fte werkgelegenheid gecreëerd. De investeringen van PDENH hebben de afgelopen jaren ook meer dan € 230 miljoen aan co-investeringen in deze bedrijven aangetrokken.”

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Gerelateerde items

       Nieuws
11 april 2024

Kepler Vision Technologies haalt investering van € 1.5 miljoen op voor slimme sensortechnologie

Kepler Vision Technologies, softwareontwikkelaar voor de zorgsector, heeft van ROM InWest en bestaande aandeelhouders een totale investering van € 1.5 miljoen ontvangen. Met dit geld...
       Nieuws
19 maart 2024

ROM InWest neemt aandeel in algenkweektechnologiebedrijf Lgem  

ROM InWest heeft op 15 december 2023 een aandeel genomen in Lgem, technologiespecialist in de grootschalige kweek van microalgen voor commerciële toepassingen – met name...
       Nieuws
15 maart 2024

“Dankzij deze investering kunnen we onze oplossing nu ook écht gaan implementeren” 

De duurzame leefomgeving die de overheid nastreeft en waaraan steeds hogere eisen worden gesteld, is voor een heel groot deel afhankelijk van duurzame bouw. Om...

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief