Veelgestelde vragen

Vind eenvoudig het antwoord op jouw vraag. Staat je vraag er niet tussen, neem dan contact met ons op.

Algemeen

Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) werden ooit, op initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, opgericht om de economische achterstand van een regio op te lossen. Inmiddels is die focus verschoven naar het versterken van de regionale en circulaire economie in het algemeen. ROM’s zijn ondernemingen met publieke aandeelhouders, die ondernemers de mogelijkheid bieden om te innoveren, te investeren en te internationaliseren, om hun groei te versnellen. ROM’s zetten zich in om op maatschappelijke thema’s zoals gezondheid, duurzaamheid, voeding en digitalisering voor – en samen met het innovatieve mkb impact te maken. Zo zorgen we voor de duurzame groei van de regionale economie en de werkgelegenheid. Ook ondersteunen de ROM’s ondernemers in tijden van crisis, zoals nu bij de gevolgen van de coronacrisis.
Een ondernemer kan veel zelf, maar niet alles. Soms is er ondersteuning nodig, bijvoorbeeld om te kunnen innoveren en opschalen. Dit kan in de vorm van financiering zijn. Hiervoor zijn bij ROM InWest een transitiefonds (doelkapitaal €100 miljoen) en een fonds voor innovatief MKB (doelkapitaal €60 miljoen) beschikbaar. Ook brengt ROM InWest ondernemers bij elkaar en biedt advies en begeleiding. Dat gebeurt meestal vanuit business development.
De twee fondsen kennen een verschillende focus. Het transitiefonds richt zich op de energietransitie en de transitie naar de circulaire economie. Het MKB-fonds richt zich op de (overige) economische speerpunten van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en Noord-Holland Noord (NHN). MKB-bedrijven die financiering vragen voor een project binnen de energietransitie worden vanuit het MKB-fonds doorverwezen naar het transitiefonds.
ROM InWest heeft twee (groepen) aandeelhouders. De Nederlandse Staat is voor 49.9% aandeelhouder in ROM InWest. Regionale overheden nemen voor 50,1% deel aan ROM InWest via een gezamenlijke regionale vennootschap. De regionale overheden bestaan uit de provincie Noord-Holland en de volgende gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam en Noord-Holland Noord: Amsterdam, Amstelveen, Alkmaar, Beverwijk, Den Helder, Edam-Volendam, Haarlem, Heemskerk, Hoorn, Hollands-Kroon, Landsmeer, Ouder-Amstel, Schagen Uithoorn, Velsen.
ROM InWest is een private onderneming in de vorm van een besloten vennootschap, maar met overheden als aandeelhouders. De aandeelhouders zijn het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de regionale overheden. Wel werkt ROM InWest zelfstandig en worden beslissingen onafhankelijk genomen.
ROM InWest ondersteunt (startende) ondernemingen die een maatschappelijke bijdrage leveren op het gebied van hightech (o.a. maak- en onderhoudsindustrie), life science & health, agrifood, creatieve industrie, financiële dienstverlening, logistiek en water.
ROM InWest levert bedrijfsondersteuning in de vorm van:
  • Investeringen, doormiddel van een fonds voor innovatief MKB en een transitiefonds voor de energietransitie en de overgang naar een circulaire economie.
  • Business development.
  • Uitvoering van Rijksregelingen, zoals de Corona-overbruggingsregeling (COL).
Nee. De ROM InWest ondersteunt ondernemers in heel Noord-Holland, ongeacht het feit of een gemeente aandeelhouder is of (nog) niet.

Samenwerking

ROM InWest is een aanvulling op het bestaande ecosysteem. Bij een aanvraag voor ondersteuning zal altijd gekeken worden naar welke partij het beste ondersteuning kan verlenen. Mocht dat een andere partij dan ROM InWest zijn, vindt er een doorverwijzing naar een van de partners in het ecosysteem plaats. Andersom geldt dat partners ook naar ROM InWest zullen doorverwijzen.
ROM InWest richt zich op decentrale rijksregelingen. Tot op heden is dit enkel de Corona-Overbruggingsregeling (COL). We sluiten niet uit dat er in de toekomst meer Rijksregelingen door ROM InWest uitgevoerd gaan worden.
ROM InWest wordt aangesloten op het landelijke ROM-netwerk. Dit netwerk vormt een belangrijke schakel bij het ontsluiten van (herstel)middelen vanuit Europa, het Rijk en Invest-NL. Ook worden samenwerkingsovereenkomsten gesloten met de andere ROM’s, zodat intensief kan worden samengewerkt. Aanvullend vindt regelmatig overleg plaats.

Business development

Bij ROM InWest staat een team van business developers klaar om (startende) ondernemingen te ondersteunen bij het opstellen of verbeteren van een bedrijfsplan. Ook hebben we een breed netwerk en kunnen we ondernemingen koppelen aan de juiste partners binnen het ecosysteem.
Om te weten te komen of uw innovatief idee of onderneming aanspraak kan maken op business development vanuit ROM InWest kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs.

Financiering

Afhankelijk van verschillende factoren, zoals bijvoorbeeld de ontwikkelfase van uw bedrijf of de sector waarin uw bedrijf actief is, onderzoekt een team binnen ROM InWest of uw bedrijf in aanmerking komt voor financiering. Om een eerste indruk te krijgen van de mogelijkheden kunt u de quickscan voor investeringen invullen.
Hoeveel geld een ondernemer nodig heeft om plannen of producten van de grond te krijgen, is niet eenvoudig te beantwoorden. Het hangt af van de fase waar de onderneming zich in bevindt, de doelstelling, de markt en andere relevante factoren. Een adviseur van ROM InWest kan samen met u de financieringsbehoefte bepalen. Ook kunnen zij helpen de vraag goed te onderbouwen, en kunnen zij u, indien nodig, doorverwijzen naar een van onze partners.
ROM InWest denkt graag mee voor andere (financierings)mogelijkheden, bijvoorbeeld als het gaat om business development. Waar mogelijk zullen we u in contact brengen met andere partijen.
Staat jouw vraag er niet tussen?
Neem contact met ons op
Bel naar
085 0401 400
Stel je vraag online
Info aanvragen

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief