9,5 miljoen subsidie voor ondernemers die gaan voor duurzame innovatie

Ondernemers in Noord-Holland die aan het begin staan van een innovatietraject kunnen subsidie aanvragen. In 2022 stellen provincie en Rijk hiervoor ruim 9,5 miljoen euro beschikbaar.

De MIT-regeling (MKB innovatiestimulering topsectoren) is één van de regelingen waarmee de provincie Noord-Holland het midden- en kleinbedrijf ondersteunt en innovatie wil stimuleren. De regeling is bedoeld voor Noord-Hollandse MKB-ondernemers die op zoek zijn naar financiering in de beginfase van hun project. Aanvragen kan vanaf 12 april.

De provincie wil de verduurzaming van de economie versnellen en ondersteunt en stimuleert daarom duurzame innovatie. Rijk en provincie hebben hun jaarlijkse bijdrage verhoogd. Het Rijk stelt €5.454.167 beschikbaar. Noord-Holland levert dit jaar een bijdrage van €4.462.500. Dit betekent dat er, na aftrek van de uitvoeringskosten, in totaal €9.520.000 beschikbaar is voor de financiering van innovatieprojecten binnen het MKB.

Veel ondernemers willen gebruik van de regeling. In 2021 is er voor 108 haalbaarheidsprojecten subsidie verleend. Het gaat om uiteenlopende initiatieven zoals het circulair maken van plastic afval en het ontwikkelen van een softwareplatform waarmee de vervoersvraag voor hotels voorspeld kan worden. De verwachting is dat er binnenkort ook subsidie verleend wordt aan 25 Research & Development projecten.

Topsectoren
Bedrijven kunnen subsidie aanvragen als zij een haalbaarheidsproject in voorbereiding op een Research & Development project gaan uitvoeren. De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd passen binnen het Missiegedreven Innovatie en Topsectorenbeleid.
Kijk voor een toelichting op: www.topsectoren.nl en Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) | RVO.nl | Rijksdienst

Aanvragen vanaf 12 april
De regeling is te vinden op de website van de provincie Noord-Holland. Ondernemers kunnen tussen 12 april 2022 en 13 september 2022 een aanvraag indienen.

Provincie ondersteunt ondernemers
Ondernemers kunnen ook gebruikmaken van Investeringsgereedprogramma PIM, het versnellingsprogramma GO! –NH en het Innovatiefonds Noord-Holland. In een latere fase komen zij mogelijk ook in aanmerking voor ondersteuning van het Participatiefonds Duurzame Energie Noord-Holland (PDENH).