Business

development

Home > Business development

Business development (innoveren & ontwikkelen)

ROM InWest helpt om proposities sneller naar de markt te brengen. Samen met ondernemers, kennisinstellingen en publieke partijen maken we nieuwe verdienmodellen mogelijk door te innoveren en te ontwikkelen. We versterken het ecosysteem met business development en investeren in projecten en proposities van ambitieuze ondernemers.

ROM InWest biedt ondersteuning bij knelpunten in business development: van plan- naar businesscasefase of van businesscase- naar uitvoeringsfase. Onze specialisten toetsen bijvoorbeeld een businesscase op financiële en technische haalbaarheid. Ook adviseren ze of een projectconsortium versterking nodig heeft op weg naar financiële haalbaarheid. Het is van belang dat financiële, commerciële en operationele haalbaarheid op hoofdlijnen zijn aangetoond en dat onderlinge afspraken tussen partijen in beeld zijn. ROM InWest versnelt de stap naar marktintroductie.

Ook leggen we nieuwe verbindingen. Bijvoorbeeld door technologieproviders of leveranciers van grondstoffen te koppelen aan een consortium. Of door verschillende financiële partijen bij elkaar te brengen op weg naar een sluitende businesscase. Business development werkt als katalysator; nadat het bedrijfsleven heeft aangegeven kansen te zien of mogelijkheden te willen onderzoeken, zorgen wij samen voor de volgende stap.

Welke dienst
zoek je?

Een duurzaam project starten is qua business development erg ingewikkeld. Je moet een enorme skill-set hebben om potentieel impact te kunnen maken. Niet alle beginnende ondernemers hebben deze skills om huis en het helpt als een ROM ze daarin ondersteunt.

Niels Wagemaker (Circular Industries)

Meer weten?
Neem contact op met onze experts

Opschalen

ROM InWest vult een belangrijk gat in het regionale ecosysteem en versterkt het totale ecosysteem. Lokale en (sub)regionale incubators en accelerators kunnen hun opschalende bedrijven voor ondersteuning overdragen aan ROM InWest. Voor het organiseren van opschaling worden consortia gebouwd en zijn investeringen nodig. ROM InWest ondersteunt in het traject naar de businesscase en de daaropvolgende financiering.

Marktkansen

Samenwerkende overheden spreken via ROM InWest hun vertrouwen uit in publiek-private samenwerking. Door risicodragend te participeren in de fondsen, stimuleren ze een volwassen markt voor energietransitie en circulaire economie. Ook zien ze een cruciale rol voor het (innovatieve) MKB in de regionale economie. Hiermee stimuleren zij private partijen om actief te worden op nieuwe markten en kansen te benutten.

Samenwerking met expertise

ROM InWest organiseert samenwerking tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheid. Dat doen we in het verlengde van de Amsterdam Economic Board en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. Vanuit onze expertise brengen we de juiste mensen samen om innovatie en financiering te stimuleren en versnippering tegen te gaan. We werken vanuit een gezamenlijke agenda en bieden toegang tot het volledige ondersteuningsaanbod voor ondernemers in de provincie.

Thema’s

In het verlengde van de regionale economische agenda’s en aandacht voor de energietransitie en circulaire economie, focust ROM InWest zich op de volgende thema’s

Nieuws

Meer artikelen

9,5 miljoen subsidie voor ondernemers die gaan voor duurzame innovatie

Ondernemers in Noord-Holland die aan het begin staan van een innovatietraject kunnen subsidie aanvragen. In 2022 stellen provincie en Rijk hiervoor ruim 9,5 miljoen euro beschikbaar. De MIT-regeling (MKB innovatiestimulering topsectoren) is één van de regelingen waarmee de provincie Noord-Holland het midden- en kleinbedrijf ondersteunt en innovatie wil stimuleren. De regeling is bedoeld voor Noord-Hollandse… Lees verder 9,5 miljoen subsidie voor ondernemers die gaan voor duurzame innovatie

Lees meer

Maak kennis met het Business Innovation Program Food op 2 februari 2022

Heeft jouw bedrijf een innovatief idee dat bijdraagt aan een duurzaam en gezond voedselsysteem? Meld je dan aan voor de kennismakingsworkshop van het Business Innovation Program Food op 2 februari 2022 van 10:00 tot 11:00 uur (online) en ontdek of het programma iets voor jou is. Tijdens het Business Innovation Program Food dat start op… Lees verder Maak kennis met het Business Innovation Program Food op 2 februari 2022

Lees meer

ROM-Nederland en Invest International lanceren International Trade Facility

De Haag, 10 december 2021 – Om het verdienvermogen van het Nederlandse innovatieve bedrijfsleven in het buitenland te vergroten, bundelen Invest International en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen hun krachten. Invest International stelt tot 50 miljoen euro beschikbaar en maakt zo cofinanciering met de ROM’s mogelijk. De International Trade Facility is bedoeld voor Nederlandse startups, scaleups en… Lees verder ROM-Nederland en Invest International lanceren International Trade Facility

Lees meer