Ons verhaal

Home > Ons verhaal

ROM InWest zorgt voor verbinding in de regio. We maken connectie, leggen verbanden en faciliteren het gesprek. Dat doen we eigenzinnig, professioneel en net even anders maar altijd om het maatschappelijke verschil te maken. De energietransitie en overgang naar een circulaire economie staan hierbij centraal.

“Verbinding is ons sleutelwoord: ondernemers laten groeien binnen de maatschappelijke context.”

Samenwerkingspartners

Om innovatief MKB in de regio te ondersteunen en de versnelling van de energietransitie en de transitie naar een circulaire economie te stimuleren werken we samen met verschillende partners.

Aandeelhouders

ROM InWest heeft twee (groepen) aandeelhouders. De Nederlandse Staat is voor 49.9% aandeelhouder in ROM InWest. Regionale overheden, bestaande uit o.a. de provincie Noord-Holland, gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam en gemeenten in Noord-Holland Noord, nemen voor 50,1% deel aan ROM InWest, via een gezamenlijke regionale vennootschap.