Home > Investeringen

Investeringen

ROM InWest stimuleert technologie en innovatie en laat deze via investeringen verder groeien. Hiervoor beheert ROM InWest twee fondsen: het MKB-fonds van 60 miljoen euro en het Transitiefonds met een doelkapitaal van 100 miljoen euro.  Samen hebben de fondsen een maatschappelijke en een financiële doelstelling. De maatschappelijke doelstelling is het ondersteunen van regionale economie enerzijds en de energietransitie en transitie naar een circulaire economie anderzijds. De financiële doelstelling is om (minimaal) revolverend te zijn.

De tickets van ROM InWest liggen tussen de 0,3 miljoen euro en 5 miljoen euro. Samen dekken ze het investeringsgat voor het MKB in topsectoren. Het Transitiefonds ondersteunt duurzame- en transitie-initiatieven. De financiering is gericht op de ontwikkeling en groei van een bedrijf en mag niet leiden tot uitkeringen aan bestaande aandeelhouders of herfinanciering van eerdere financiers. ROM InWest opereert altijd samen met andere (financiële) partijen of andere (impact)investeerders. Hierbij biedt zij eigen vermogen en (achtergestelde) leningen. Bij het verstrekken van eigen vermogen aan ondernemingen neemt ROM InWest alleen minderheidsbelangen.

Start een aanvraag

Om een aanvraag te doen bij een van de fondsen moet je een account aanmaken. Via Mijn Aanvraag kan je naar het portaal van het fonds waar je een aanvraag wilt doen. Hier kan je een account aanmaken en je aanvraag starten. Na het invullen van het aanvraagformulier kan je je aanvraag insturen. Dit kan met een (voorlopig) projectplan of zonder documentatie als je eerst een gesprek wilt over je project.

Op basis van een eerste gesprek en een voorlopig projectplan wordt er besloten of jouw aanvraag binnen de scope van het fonds past. Als dit het geval is wordt de aanvraag weer voor je opengezet en kan je een definitief projectplan indienen. In de algemene voorwaarden wordt er omschreven welke documentatie gevraagd word voor een voorlopig en definitief projectplan. Tijdens de behandeling van een aanvraag zal de communicatie via het portaal van het fonds verlopen.

Zie onderstaand de algemene voorwaarden van de specifieke fondsen voor een uitgebreide omschrijving.

 

Welke dienst
zoek je?

Het rondkrijgen van investeringen is voor jonge bedrijven vaak een grote opgave, de ROM kan hierin een belangrijke sleutelpositie vervullen.

Coos Wessels (Cellvation BV)

Meer weten?
Neem contact op met onze experts

Opschalen

ROM InWest vult een belangrijk gat in het regionale ecosysteem en versterkt het totale ecosysteem. Lokale en (sub)regionale incubators en accelerators kunnen hun opschalende bedrijven voor ondersteuning overdragen aan ROM InWest. Voor het organiseren van opschaling worden consortia gebouwd en zijn investeringen nodig. ROM InWest ondersteunt in het traject naar de businesscase en de daaropvolgende financiering.

Zoek partners

ROM InWest sluit aan op het bestaande fijnmazige en effectieve ecosysteem in de Metropool Regio Amsterdam en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. ROM InWest respecteert bestaande verbanden tussen partners zoals de Board, ONHN, Amsterdam International Business, Amsterdam Trade & Innovatie (AT&I) én de ROM’s in aangrenzende regio’s. ROM InWest voegt uitvoeringskracht en expertise toe op die onderdelen die nu nog missen of onvoldoende sterk zijn. Doel: concrete hulp bieden en heldere en transparante toegang realiseren tot de fondsen voor MKB-ondernemers.

Marktkansen

Samenwerkende overheden spreken via ROM InWest hun vertrouwen uit in publiek-private samenwerking. Door risicodragend te participeren in de fondsen, stimuleren ze een volwassen markt voor energietransitie en circulaire economie. Ook zien ze een cruciale rol voor het (innovatieve) MKB in de regionale economie. Hiermee stimuleren zij private partijen om actief te worden op nieuwe markten en kansen te benutten.

Thema’s

In het verlengde van de regionale economische agenda’s en aandacht voor de energietransitie en circulaire economie, focust ROM InWest zich op de volgende thema’s

Nieuws

Meer artikelen

9,5 miljoen subsidie voor ondernemers die gaan voor duurzame innovatie

Ondernemers in Noord-Holland die aan het begin staan van een innovatietraject kunnen subsidie aanvragen. In 2022 stellen provincie en Rijk hiervoor ruim 9,5 miljoen euro beschikbaar. De MIT-regeling (MKB innovatiestimulering topsectoren) is één van de regelingen waarmee de provincie Noord-Holland het midden- en kleinbedrijf ondersteunt en innovatie wil stimuleren. De regeling is bedoeld voor Noord-Hollandse… Lees verder 9,5 miljoen subsidie voor ondernemers die gaan voor duurzame innovatie

Lees meer

Maak kennis met het Business Innovation Program Food op 2 februari 2022

Heeft jouw bedrijf een innovatief idee dat bijdraagt aan een duurzaam en gezond voedselsysteem? Meld je dan aan voor de kennismakingsworkshop van het Business Innovation Program Food op 2 februari 2022 van 10:00 tot 11:00 uur (online) en ontdek of het programma iets voor jou is. Tijdens het Business Innovation Program Food dat start op… Lees verder Maak kennis met het Business Innovation Program Food op 2 februari 2022

Lees meer

ROM-Nederland en Invest International lanceren International Trade Facility

De Haag, 10 december 2021 – Om het verdienvermogen van het Nederlandse innovatieve bedrijfsleven in het buitenland te vergroten, bundelen Invest International en de regionale ontwikkelingsmaatschappijen hun krachten. Invest International stelt tot 50 miljoen euro beschikbaar en maakt zo cofinanciering met de ROM’s mogelijk. De International Trade Facility is bedoeld voor Nederlandse startups, scaleups en… Lees verder ROM-Nederland en Invest International lanceren International Trade Facility

Lees meer